•  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/2.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/3.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/4.jpg

   

 

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze

W sobotę 17 stycznia 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Chwaszczynie. Członkowie naszej jednostki wraz z zaproszonymi gośćmi omówili tego dnia działalność prowadzoną w roku ubiegłym, jak również poczynili plany dotyczące roku bieżącego.

OSP w Chwaszczynie gościła przedstawicieli władz samorządowych i strażackich. Zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu przyjęli między innymi:

·         Wojciech Kankowski – Burmistrz Gminy Żukowo

·         Witold Szmidtke – Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie

·         Jacek Fopke – Radny Rady Miejskiej w Żukowie

·         Stanisław Groth – Radny Rady Miejskiej w Żukowie

·         Mirosław Nowak – Radny Rady Miejskiej w Żukowie

·         Gerard Barsowski – Sołtys Chwaszczyna

·         st. bryg. Edmund Kwidziński – Komendant Powiatowy PSP w Kartuzach

·         Druh Zygfryd Pituła – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Żukowie

W trakcie zebrania omówiono działalność ratowniczo-gaśniczą oraz gospodarkę finansową naszej jednostki w roku 2014, jak również przedstawiono główne założenia do realizacji w roku 2015. Sprawozdanie z działalności przedstawił druh Ludwik Secke, sprawozdanie finansowe przedstawił druh Tadeusz Reclaf, zaś sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił druh Karol Dampc. Po złożeniu sprawozdań, członkowie OSP w Chwaszczynie jednogłośnie podjęli uchwałę w przedmiocie udzielenia Zarządowi OSP w Chwaszczynie absolutorium za jego pracę w okresie sprawozdawczym. Dalsza część zebrania poświęcona była omawianiu spraw z zakresu bieżącego funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych.

Nasza jednostka w roku 2014 podjęła 76 wyjazdów ratowniczych, w tym 28 do pożarów, 44 do miejscowych zagrożeń oraz 4 alarmy fałszywe. Szersze informacje na ten temat umieszczono w odrębnym artykule na temat statystyki zdarzeń.

Podczas ubiegłorocznej Inspekcji Gotowości Operacyjnej OSP w Chwaszczynie otrzymała najwyższą możliwą ocenę – bardzo dobrą (50/50 punktów), o czym wspomniano już w artykule z dnia 22 listopada 2014 roku.

Najważniejszym wydarzeniem minionego roku była dla naszej jednostki uroczystość otwarcia nowego garażu i przyjęcia nowego samochodu ratowniczo gaśniczego. Opis tej uroczystości przedstawiono w artykule z dnia 09 listopada 2014 roku wraz z obszerną galerią.