Nasz sprzęt

 • Star 244 GBAM 2,5/16 Średni samochód ratowniczo gaśniczy.

         TYP GBAM: ( G- gaśniczy, B-beczka,  

            A-autopompa, M-motopompa)

 • Maszt oświetleniowy teleskopowy
 • Szybkie natarcie
 • Drabiny rozsuwana
 • Torba PSP -R1
 • Nożyco rozpieraki LUKAS
 • Motopompa PO5
 • Pompa pływająca
 • Agregat prądotwórczy
 • Turbowentylator
 • Węże ssawne W-110 oraz smok
 • Węże W-52
 • Węże W-75
 • Prądownice wodne W-52
 • Prądownica pianowa
 • Rozdzielacz
 • Pilarka do cięcia drewna
 • Pilarka do stali i betonu
 • Aparaty powietrzne FENZY z maskami i czujnikami bezruchu
 • Mostki przejazdowe
 • Kombinezony pszczelarskie
 • Tłumice
 • Maszt halogenowy, przedłużacz
 • Radiotelefony
 • Oraz inny podręczny sprzęt
 • Umundurowania bojowe

 

 • Ford Transit SLRt Lekki samocód ratownictwa taechniczego.

          TYP SLRt: (S-samochód, L- lekki, 

          Rt-ratownictwa technicznego)

 • Maszt oświetleniowy teleskopowy
 • Drabina nasadkowa
 • Opryskiwacz spalinowy
 • Defibrylator
 • Torba PSP R1 z deską i szynami Kramera
 • Zestaw hydrauliczny Weber
 • Pilarka do drewna
 • Pilarka do stali i betonu
 • Oraz inny  podręczny sprzęt