•  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/2.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/3.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/4.jpg

   

 

 

Nowy sprzęt dla jednostki OSP w Chwaszczynie

Nowy sprzęt dla jednostki OSP w Chwaszczynie w ramach zadania 

„Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki 
w niezbędny sprzęt i wyposażenie” 

Dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

jednostka nasza pozyskała dwie  prądownice z łamanym przegubem, profesjonalny zestaw do oznakowania miejsca zdarzenia oraz ubrania indywidualnej ochrony osobistej.
Pozyskany sprzęt zwiększy zapewne bezpieczeństwo naszych druhów w czasie wykonywania działań ratowniczo – gaśniczych.