•  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/2.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/3.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/4.jpg

   

 

 

Historia

Przedstawiamy krótki zarys historii, obszerniejszy materiał ukaże się wkrótce.

Wzmianka o OSP Chwaszczyno znajduje się w dokumentach historycznych gdzie, wymienia się jej powstanie na 1901 rok. Takie są ustalenia Jana Krzemińskiego, autora książki „Dzieje Pożarnictwa Powiatu Wejherowskiego”.

Obecnie jesteśmy jedną z ośmiu straży pożarnych, działających w gminie Żukowo i włączeni zostaliśmy do Krajowego Systemu Ratowiniczo-Gaśniczego.

Dnia 04 Maja 2007 roku w naszej jednostce odbyła się Uroczystość Wręczenia Sztandaru oraz obchody 107 lecia istnienia OSP Chwaszczyno.

Prezesi OSP Chwaszczyno po II Wojnie Światowej:

 • 1951-1960 – Leon Dargacz
 • 1960-1978 – Franciszek Rzeszewicz
 • 1978-2006 – Zygmunt Diesing
 • Od 2006 - Ludwik Secke

Pojazdy, którymi posługiwali się nasi strażacy:

 • Do lat 60-tych – zaprzęgi konne, których użyczali:
  Bernard Hermann, Alfons Samp, Walerian Litzbarski, Franciszek Dunst
 • Od lat 60-tych do 1980 – ciągniki, których użyczali:
  Jan Hermann, Gerard Klecha
 • 1980 rok – pierwszy samochód GLM na podwoziu marki Żuk
 • Od 1994 roku posiadamy samochód GBAM, na podwoziu marki Star 244