•  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/2.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/3.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/4.jpg

   

 

 

Statystyka zdarzeń za rok 2014

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach w styczniu 2014 roku wydała „Informator za 2014 rok”. Znalazły się w nim zestawienia statystyczne i analityczne wybranych aspektów funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej z obszaru powiatu kartuskiego, w tym także Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie.

 

Informujemy, że Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaszczynie, w roku 2014, podjęła łącznie 76 wyjazdów ratowniczych, w tym 28 do pożarów, 44 do miejscowych zagrożeń oraz 4 alarmy fałszywe. 

 

Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia statystyczne, dotyczące naszej jednostki, gminy Żukowo oraz całego powiatu, sporządzone w oparciu o przytoczony „Informator za 2014 rok” uzupełniony o nasze własne zapisy archiwalne:

 

Zdarzenia w powiecie kartuskim w latach 2002 – 2014:

rok 2002 – 1.265 zdarzeń

rok 2003 – 1.318 zdarzeń

rok 2004 – 1.367 zdarzeń

rok 2005 – 1.474 zdarzeń

rok 2006 – 1.523 zdarzeń

rok 2007 – 1.338 zdarzeń

rok 2008 – 2.298 zdarzeń

rok 2009 – 1.647 zdarzeń (w gminie Żukowo 438, OSP Chwaszczyno 66)

rok 2010 – 1.542 zdarzeń (w gminie Żukowo 359, OSP Chwaszczyno 58)

rok 2011 – 2.183 zdarzeń (w gminie Żukowo 613, OSP Chwaszczyno 86)

rok 2012 – 1.961 zdarzeń (w gminie Żukowo 475, OSP Chwaszczyno 67)

rok 2013 – 2.074 zdarzeń (w gminie Żukowo 572, OSP Chwaszczyno 88)

rok 2014 – 1.969 zdarzeń (w gminie Żukowo 470, OSP Chwaszczyno 76)

 

Zdarzenia w powiecie kartuskim w roku 2014 według rodzajów:

Pożary                        307 (w gminie Żukowo 96, OSP Chwaszczyno 28)

Zagrożenia miejsc.      1.636 (w gminie Żukowo 366, OSP Chwaszczyno 44)

Alarmy fałszywe        26 (w gminie Żukowo 8, OSP Chwaszczyno 4)

Razem                        1.969 (w gminie Żukowo 470, OSP Chwaszczyno 76)

 

Zdarzenia w powiecie kartuskim w roku 2014 w poszczególnych gminach:

Gm. Chmielno            137 zdarzeń (pożary 10, zagr. miejsc. 126, al. fałszywe 1)

Gm. Kartuzy              485 zdarzeń (pożary 71, zagr. miejsc. 405, al. fałszywe 9)

Gm. Przodkowo         149 zdarzeń (pożary 20, zagr. miejsc. 128, al. fałszywe 1)

Gm. Sierakowice        215 zdarzeń (pożary 44, zagr. miejsc. 169, al. fałszywe 2)

Gm. Somonino           230 zdarzeń (pożary 31, zagr. miejsc. 198, al. fałszywe 1)

Gm. Stężyca               177 zdarzeń (pożary 20, zagr. miejsc. 156, al. fałszywe 1)

Gm. Sulęczyno           106 zdarzeń (pożary 15, zagr. miejsc. 088, al. fałszywe 3)

Gm. Żukowo              470 zdarzeń (pożary 96, zagr. miejsc. 366, al. fałszywe 8)

Razem                         1.969 zdarzeń (pożary 307, zagr. miejsc. 1.636, al. fałszywe 26)

 

Zdarzenia w gminie Żukowo w roku 2014 dla poszczególnych jednostek:

OSP Banino               96 zdarzeń (pożary 25, zagr. miejsc. 70, al. fałszywe 1)

OSP Chwaszczyno     76 zdarzeń (pożary 28, zagr. miejsc. 44, al. fałszywe 4)

OSP Skrzeszewo        40 zdarzeń (pożary 7, zagr. miejsc. 32, al. fałszywe 1)

OSP Leźno                 44 zdarzeń (pożary 11, zagr. miejsc. 33, al. fałszywe 0)

OSP Miszewo            39 zdarzeń (pożary 14, zagr. miejsc. 25, al. fałszywe 0)

OSP Sulmin               17 zdarzeń (pożary 5, zagr. miejsc. 12, al. fałszywe 0)

OSP Niestępowo        19 zdarzeń (pożary 5, zagr. miejsc. 14, al. fałszywe 0)

OSP Żukowo             207 zdarzeń (pożary 40, zagr. miejsc. 164, al. fałszywe 3)

 

Zdarzenia w powiecie kartuskim w roku 2014 według dni tygodnia:

Poniedziałek               326 zdarzeń (pożary 43, zagr. miejsc. 279, al. fałszywe 4)

Wtorek                       260 zdarzeń (pożary 32, zagr. miejsc. 224, al. fałszywe 4)

Środa                          242 zdarzeń (pożary 53, zagr. miejsc. 187, al. fałszywe 2)

Czwartek                    239 zdarzeń (pożary 37, zagr. miejsc. 199, al. fałszywe 3)

Piątek                         255 zdarzeń (pożary 36, zagr. miejsc. 216, al. fałszywe 3)

Sobota                        424 zdarzeń (pożary 53, zagr. miejsc. 364, al. fałszywe 7)

Niedziela                    223 zdarzeń (pożary 53, zagr. miejsc. 167, al. fałszywe 3)

Razem                         1.969 zdarzeń (pożary 307, zagr. miejsc. 1.636, al. fałszywe 26)

 

Zdarzenia w powiecie kartuskim w roku 2014 według miesięcy:

Styczeń                       078 zdarzeń (pożary 26, zagr. miejsc. 50, al. fałszywe 2)

Luty                            105 zdarzeń (pożary 29, zagr. miejsc. 73, al. fałszywe 3)

Marzec                        175 zdarzeń (pożary 39, zagr. miejsc. 132, al. fałszywe 4)

Kwiecień                    115 zdarzeń (pożary 38, zagr. miejsc. 77, al. fałszywe 0)

Maj                             215 zdarzeń (pożary 24, zagr. miejsc. 190, al. fałszywe 1)

Czerwiec                    160 zdarzeń (pożary 16, zagr. miejsc. 143, al. fałszywe 1)

Lipiec                         357 zdarzeń (pożary 31, zagr. miejsc. 322, al. fałszywe 4)

Sierpień                      314 zdarzeń (pożary 31, zagr. miejsc. 280, al. fałszywe 3)

Wrzesień                     178 zdarzeń (pożary 17, zagr. miejsc. 158, al. fałszywe 3)

Październik                 100 zdarzeń (pożary 13, zagr. miejsc. 85, al. fałszywe 2)

Listopad                     064 zdarzeń (pożary 14, zagr. miejsc. 47, al. fałszywe 3)

Grudzień                    108 zdarzeń (pożary 29, zagr. miejsc. 79, al. fałszywe 0)

Razem                        1.969 zdarzeń (pożary 307, zagr. miejsc. 1.636, al. fałszywe 26)

 

Pożary w powiecie kartuskim w roku 2014 według rodzaju obiektów:

Ob. użyt. publ.           6 pożarów (w gminie Żukowo 2)

Ob. mieszkalne           103 pożarów (w gminie Żukowo 20)

Ob. produkcyjne        11 pożarów (w gminie Żukowo 5)

Ob. magazynowe       4 pożarów (w gminie Żukowo 3)

Środki transportu       24 pożarów (w gminie Żukowo 12)

Lasy                            40 pożarów (w gminie Żukowo 14)

Uprawy, rolnictwo     56 pożarów (w gminie Żukowo 19)

Inne obiekty               63 pożarów (w gminie Żukowo 21)

Razem                         307 pożarów (w gminie Żukowo 96, OSP Chwaszczyno 28)

 

Pożary w powiecie kartuskim w roku 2014 według przyczyn powstania:

Nieostrożność dorosłych        82 pożarów (w gminie Żukowo 24)

Nieostrożność nieletnich        11 pożarów (w gminie Żukowo 1)

Inst. i urz. elektryczne            36 pożarów (w gminie Żukowo 6) – w tym ogrzewcze elektr.

Urządzenia ogrzewcze           88 pożarów (w gminie Żukowo 21) – bez ogrzewczych elektr.

Środki transportu                   18 pożarów (w gminie Żukowo 9)

Podpalenia umyślne               57 pożarów (w gminie Żukowo 29)

Inne przyczyny                      15 pożarów (w gminie Żukowo 6)

Razem w powiecie                 307 pożarów (w gminie Żukowo 96, OSP Chwaszczyno 28)

 

Miejscowe zagrożenia w powiecie kartuskim w roku 2014 według przyczyn powstania:

Środki transportu                   476 zagrożeń (w gminie Żukowo 126)

Działania zwierząt                  554 zagrożeń (w gminie Żukowo 132)

Działania człowieka               146 zagrożeń (w gminie Żukowo 16)

Czynniki atmosferyczne        298 zagrożeń (w gminie Żukowo 58)

Inst. i urz. przemysłowe         11 zagrożeń (w gminie Żukowo 1)

Nieustalone                            13 zagrożeń (w gminie Żukowo 3)

Inne                                        114 zagrożeń (w gminie Żukowo 20)

Razem                                    1.636 zagrożeń (w gm. Żukowo 366, OSP Chwaszczyno 44)