Zarząd

dh Ludwik Secke - prezes
dh Łukasz Secke – wiceprezes
dh Leopold Rzeszewicz – naczelnik
dh Paweł Fikus – zastępca naczelnika
dh Tadeusz Reclaf – skarbnik
dh Krzysztof Glaza – sekretarz
dh Piotr Licbarski - gospodarz

Komisja rewizyjna


dh Janusz Płocki – przewodniczący komisji rewizyjnej
dh Karol Dampc – sekretarz
dh Sławomir Kolka - członek