•  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/2.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/3.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/4.jpg

   

 

 

Ludzie dobrej woli

    Pożyteczną, wszechstronną, ofiarną działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie     wspiera i wspomaga liczne grono życzliwych osób i instytucji:

 • Liliana i Paweł Bach
 • Grażyna i Edward Bruhn
 • Grażyna i Albin Bychowscy
 • Agnieszka i Jarosław Cyroccy
 • Zofia i Wojciech Drywa
 • Teresa i Piotr Fikus
 • Elżbieta i Wojciech Formella
 • Halina i Jan Freiberg
 • Wiesława i Antoni Haase
 • Joanna i Marek Hewelt
 • Eugenia i Józef Hopa
 • Małgorzata i Leszek Kalkowscy
 • Elżbieta I Zdzisław Litzbarscy
 • Dorota i Mirosław Makurat
 • Magdalena i Leszek Makurat
 • Teresa i Edmund Makurat
 • Hanna i Kazimierz Miąskowscy
 • Aleksandra i Jacek Nosel
 • Barbara i Piotr Pospieszni
 • Dorota i Piotr Pundis
 • Janina i Andrzej Rompca
 • Ewa i Piotr Rompca
 • Wanda i Stefan Skwarscy
 • Urszula i Eugeniusz Wanke
 • Teresa i Roman Walder
 • Maria i Stanisław Wendt
 • Anna i Arkadiusz Wendt
 • Bronisława i Eryk Witt

 

 • Jerzy Brzeziński - Marcopol Sp. z o. o. w Chwaszczynie
 • Maria Teresa Kosznik - Bank Spółdzielczy w Tczewie Oddział w Żukowie
 • Marian Mielewczyk - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Elgrunt" w Gdyni
 • Witold Szmidtke - Zakład Drobiarski "Szmidtke" w Miszewku
 • Mieczysław Wożniak - Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Żukowie
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Polgravel" Sp. z o. o. w Gdańsku
 • Cyrzan Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych w Garczu i Chwaszczynie
 • Anna Bergańska, Sławomir Bergański Zakład Recyklingu Gruzu Betonowego i Ceglanego        EKO-KRUSZ
 • Polski Związek Hodowców Gołębia Pocztowego Sekcja Chwaszczyno
 • Zakład Produkcyjny Alexander
 • KOLANKO Sp. z o.o. Sp. k.
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie