•  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/2.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/3.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/4.jpg

   

 

 

Statystyka zdarzeń za rok 2013

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach w styczniu 2014 roku wydała „Informator za 2013 rok”. Znalazły się w nim zestawienia statystyczne i analityczne wybranych aspektów funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej z obszaru powiatu kartuskiego, w tym także Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie.

 

Informujemy, że Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaszczynie, w roku 2013, podjęła łącznie 88 wyjazdów ratowniczych, w tym 21 do pożarów, 64 do miejscowych zagrożeń oraz 3 alarmy fałszywe. 

 

Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia statystyczne, dotyczące naszej jednostki, gminy Żukowo oraz całego powiatu, sporządzone w oparciu o przytoczony „Informator za 2013 rok” uzupełniony o nasze własne zapisy archiwalne:

 

Zdarzenia w powiecie kartuskim w latach 2002 – 2013:

rok 2002 – 1.265 zdarzeń

rok 2003 – 1.318 zdarzeń

rok 2004 – 1.367 zdarzeń

rok 2005 – 1.474 zdarzeń

rok 2006 – 1.523 zdarzeń

rok 2007 – 1.338 zdarzeń

rok 2008 – 2.298 zdarzeń

rok 2009 – 1.647 zdarzeń (w gminie Żukowo 438, OSP Chwaszczyno 66)

rok 2010 – 1.542 zdarzeń (w gminie Żukowo 359, OSP Chwaszczyno 58)

rok 2011 – 2.183 zdarzeń (w gminie Żukowo 613, OSP Chwaszczyno 86)

rok 2012 – 1.961 zdarzeń (w gminie Żukowo 475, OSP Chwaszczyno 67)

rok 2013 – 2.074 zdarzeń (w gminie Żukowo 572, OSP Chwaszczyno 88)

 

Zdarzenia w powiecie kartuskim w roku 2013 według rodzajów:

Pożary                        290 (w gminie Żukowo 83, OSP Chwaszczyno 21)

Zagrożenia miejsc.      1.747 (w gminie Żukowo 480, OSP Chwaszczyno 64)

Alarmy fałszywe        37 (w gminie Żukowo 9, OSP Chwaszczyno 3)

Razem                        2.074 (w gminie Żukowo 572, OSP Chwaszczyno 88)

 

Zdarzenia w powiecie kartuskim w roku 2013 w poszczególnych gminach:

Gm. Chmielno            138 zdarzeń (pożary 14, zagr. miejsc. 123, al. fałszywe 1)

Gm. Kartuzy              540 zdarzeń (pożary 69, zagr. miejsc. 452, al. fałszywe 19)

Gm. Przodkowo         144 zdarzeń (pożary 19, zagr. miejsc. 125, al. fałszywe 0)

Gm. Sierakowice        169 zdarzeń (pożary 32, zagr. miejsc. 134, al. fałszywe 3)

Gm. Somonino           207 zdarzeń (pożary 35, zagr. miejsc. 170, al. fałszywe 2)

Gm. Stężyca               174 zdarzeń (pożary 27, zagr. miejsc. 144, al. fałszywe 3)

Gm. Sulęczyno           130 zdarzeń (pożary 11, zagr. miejsc. 119, al. fałszywe 0)

Gm. Żukowo              572 zdarzeń (pożary 83, zagr. miejsc. 480, al. fałszywe 9)

Razem                         2.074 zdarzeń (pożary 290, zagr. miejsc. 1.747, al. fałszywe 37)

 

Zdarzenia w gminie Żukowo w roku 2013 dla poszczególnych jednostek:

OSP Banino               100 zdarzeń (pożary 13, zagr. miejsc. 86, al. fałszywe 1)

OSP Chwaszczyno     88 zdarzeń (pożary 21, zagr. miejsc. 64, al. fałszywe 3)

OSP Skrzeszewo        61 zdarzeń (pożary 7, zagr. miejsc. 54, al. fałszywe 0)

OSP Leźno                 52 zdarzeń (pożary 10, zagr. miejsc. 41, al. fałszywe 1)

OSP Miszewo            46 zdarzeń (pożary 11, zagr. miejsc. 34, al. fałszywe 1)

OSP Sulmin               – 19 zdarzeń (pożary 4, zagr. miejsc. 15, al. fałszywe 0)

OSP Niestępowo        30 zdarzeń (pożary 3, zagr. miejsc. 27, al. fałszywe 0)

OSP Żukowo             230 zdarzeń (pożary 37, zagr. miejsc. 190, al. fałszywe 3)

 

Zdarzenia w powiecie kartuskim w roku 2013 według dni tygodnia:

Poniedziałek               356 zdarzeń (pożary 38, zagr. miejsc. 313, al. fałszywe 5)

Wtorek                       271 zdarzeń (pożary 46, zagr. miejsc. 221, al. fałszywe 4)

Środa                          241 zdarzeń (pożary 37, zagr. miejsc. 201, al. fałszywe 3)

Czwartek                    250 zdarzeń (pożary 41, zagr. miejsc. 203, al. fałszywe 6)

Piątek                         399 zdarzeń (pożary 35, zagr. miejsc. 356, al. fałszywe 8)

Sobota                        348 zdarzeń (pożary 45, zagr. miejsc. 296, al. fałszywe 7)

Niedziela                    209 zdarzeń (pożary 48, zagr. miejsc. 157, al. fałszywe 4)

Razem                         2.074 zdarzeń (pożary 290, zagr. miejsc. 1.747, al. fałszywe 37)

 

Zdarzenia w powiecie kartuskim w roku 2013 według miesięcy:

Styczeń                       81 zdarzeń (pożary 23, zagr. miejsc. 56, al. fałszywe 2)

Luty                            86 zdarzeń (pożary 26, zagr. miejsc. 58, al. fałszywe 2)

Marzec                        74 zdarzeń (pożary 25, zagr. miejsc. 46, al. fałszywe 3)

Kwiecień                    110 zdarzeń (pożary 38, zagr. miejsc. 71, al. fałszywe 1)

Maj                             144 zdarzeń (pożary 29, zagr. miejsc. 112, al. fałszywe 3)

Czerwiec                    139 zdarzeń (pożary 22, zagr. miejsc. 113, al. fałszywe 4)

Lipiec                         376 zdarzeń (pożary 19, zagr. miejsc. 355, al. fałszywe 2)

Sierpień                      463 zdarzeń (pożary 30, zagr. miejsc. 428, al. fałszywe 5)

Wrzesień                     213 zdarzeń (pożary 13, zagr. miejsc. 196, al. fałszywe 4)

Październik                 97 zdarzeń (pożary 15, zagr. miejsc. 80, al. fałszywe 2)

Listopad                     85 zdarzeń (pożary 24, zagr. miejsc. 58, al. fałszywe 3)

Grudzień                    206 zdarzeń (pożary 26, zagr. miejsc. 174, al. fałszywe 6)

Razem                        2.074 zdarzeń (pożary 290, zagr. miejsc. 1.747, al. fałszywe 37)

 

Pożary w powiecie kartuskim w roku 2013 według rodzaju obiektów:

Ob. użyt. publ.           8 pożarów (w gminie Żukowo 1)

Ob. mieszkalne           107 pożarów (w gminie Żukowo 26)

Ob. produkcyjne        13 pożarów (w gminie Żukowo 3)

Ob. magazynowe       5 pożarów (w gminie Żukowo 3)

Środki transportu       31 pożarów (w gminie Żukowo 11)

Lasy                            21 pożarów (w gminie Żukowo 11)

Uprawy, rolnictwo     41 pożarów (w gminie Żukowo 11)

Inne obiekty               64 pożarów (w gminie Żukowo 17)

Razem                         290 pożarów (w gminie Żukowo 83, OSP Chwaszczyno 21)

 

Pożary w powiecie kartuskim w roku 2013 według przyczyn powstania:

Nieostrożność dorosłych        58 pożarów (w gminie Żukowo 21)

Nieostrożność nieletnich        18 pożarów (w gminie Żukowo 1)

Inst. i urz. elektryczne            32 pożarów (w gminie Żukowo 5) – w tym ogrzewcze elektr.

Urządzenia ogrzewcze           93 pożarów (w gminie Żukowo 22) – bez ogrzewczych elektr.

Środki transportu                   17 pożarów (w gminie Żukowo 4)

Podpalenia umyślne               52 pożarów (w gminie Żukowo 22)

Inne przyczyny                      20 pożarów (w gminie Żukowo 8)

Razem w powiecie                 290 pożarów (w gminie Żukowo 83, OSP Chwaszczyno 21)

 

Miejscowe zagrożenia w powiecie kartuskim w roku 2013 według przyczyn powstania:

Środki transportu                   376 zagrożeń (w gminie Żukowo 136)

Działania zwierząt                  797 zagrożeń (w gminie Żukowo 217)

Działania człowieka               138 zagrożeń (w gminie Żukowo 18)

Czynniki atmosferyczne        286 zagrożeń (w gminie Żukowo 76)

Inst. i urz. przemysłowe         29 zagrożeń (w gminie Żukowo 4)

Nieustalone                            22 zagrożeń (w gminie Żukowo 4)

Inne                                        99 zagrożeń (w gminie Żukowo 25)

Razem                                    1.747 zagrożeń (w gm. Żukowo 480, OSP Chwaszczyno 64)

 

Przebieg Zwodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Żukowo prezentowaliśmy już w artykule z dnia 30.06.2013r.

 

O wyniku Inspekcji Gotowości Operacyjnej pisaliśmy szerzej w artykule z dnia 26.11.2013r.