•  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/2.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/3.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/4.jpg

   

 

 

Gminne Zawody OSP

W sobotę 29 czerwca 2013 roku odbyły się Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Żukowo, w których uczestniczyli także zawodnicy z OSP w Chwaszczynie.

Zawody zorganizowano tego dnia w godzinach od 16.00 do 20.00 na stadionie w Leźnie. Zmagania drużyn oceniane były przez komisję sędziowską, powołaną spośród druhów z Komendy Powiatowej PSP w Kartuzach, a prowadzącym zawody był Komendant Powiatowy PSP w Kartuzach st. bryg. inż. Edmund Kwidziński. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał także Prezes Zarządu Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Żukowie druh Zygfryd Pituła oraz prezesi poszczególnych jednostek OSP naszej gminy.

W zawodach uczestniczyło prawie 30 zespołów ze wszystkich 8 jednostek Gminy Żukowo. Uczestniczące drużyny rywalizowały w sześciu kategoriach, wyodrębnionych odpowiednio według kryterium płci i wieku. OSP w Chwaszczynie wystawiła trzy drużyny – drużynę członków czynnych (OSP), męską młodzieżową drużynę pożarniczą 15-18 lat (MDP) i żeńską młodzieżową drużynę pożarniczą 15-18 lat (MDP). Poszczególne drużyny zmierzyły się w trzech konkurencjach: musztra, sztafeta pożarnicza oraz ćwiczenie bojowe. Zorganizowano także dwie konkurencje pokazowe, podlegające odrębnej ocenie, tj. ćwiczenie alarmowo – bojowe oraz indywidualna sztafeta pożarnicza.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że:

- żeńska MDP przy OSP w Chwaszczynie zajęła drugie miejsce w swojej kategorii wiekowej,

- męska MDP przy OSP w Chwaszczynie zajęła piąte miejsce w swojej kategorii wiekowej,

- drużyna członków czynnych OSP w Chwaszczynie zajęła miejsce czwarte,

- druh Patryk Sendecki zajął drugie miejsce w indywidualnej sztafecie pożarniczej.

Zawodnicy zwycięskich drużyn otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe, ufundowane przez Burmistrza Gminy Żukowo oraz Radę Miejską w Żukowie.

Strażacy OSP w Chwaszczynie składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do wypracowania tego wyniku, w szczególności trenerom drużyn, tj. Tadeuszowi Dargaczowi i Tadeuszowi Reclafowi, wszystkim osobom pomagającym przy organizacji ćwiczeń przed zawodami oraz kibicom dopingującym naszym drużynom w czasie treningów i podczas zawodów.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z tego wydarzenia wykonanych przez Mirosława Nowaka.