•  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/2.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/3.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/4.jpg

   

 

 

Statystyka zdarzeń za rok 2012

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach w styczniu 2013 roku wydała „Informator za 2012 rok”. Znalazły się w nim zestawienia statystyczne i analityczne wybranych aspektów funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej z obszaru powiatu kartuskiego, w tym także Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie.

 

Informujemy, że Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaszczynie, w roku 2012, podjęła łącznie 67 wyjazdów ratowniczych, w tym 24 do pożarów, 42 do miejscowych zagrożeń oraz 1 alarm fałszywy. 

 

Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia statystyczne, dotyczące naszej jednostki, gminy Żukowo oraz całego powiatu, sporządzone w oparciu o przytoczony „Informator za 2012 rok” uzupełniony o nasze własne zapisy archiwalne:

 

Zdarzenia w powiecie kartuskim w latach 2002 – 2012:

rok 2002 – 1.265 zdarzeń

rok 2003 – 1.318 zdarzeń

rok 2004 – 1.367 zdarzeń

rok 2005 – 1.474 zdarzeń

rok 2006 – 1.523 zdarzeń

rok 2007 – 1.338 zdarzeń

rok 2008 – 2.298 zdarzeń

rok 2009 – 1.647 zdarzeń (w gminie Żukowo 438, OSP Chwaszczyno 66)

rok 2010 – 1.542 zdarzeń (w gminie Żukowo 359, OSP Chwaszczyno 58)

rok 2011 – 2.183 zdarzeń (w gminie Żukowo 613, OSP Chwaszczyno 86)

rok 2012 – 1.961 zdarzeń (w gminie Żukowo 475, OSP Chwaszczyno 67)

 

Zdarzenia w powiecie kartuskim w roku 2012 według rodzajów:

Pożary                        323 (w gminie Żukowo 98, OSP Chwaszczyno 24)

Zagrożenia miejsc.      1.596 (w gminie Żukowo 360, OSP Chwaszczyno 42)

Alarmy fałszywe        42 (w gminie Żukowo 17, OSP Chwaszczyno 1)

Razem                        1.961 (w gminie Żukowo 475, OSP Chwaszczyno 67)

 

Zdarzenia w powiecie kartuskim w roku 2012 w poszczególnych gminach:

Gm. Chmielno            154 zdarzeń (pożary 11, zagr. miejsc. 141, al. fałszywe 2)

Gm. Kartuzy              500 zdarzeń (pożary 67, zagr. miejsc. 424, al. fałszywe 9)

Gm. Przodkowo         125 zdarzeń (pożary 18, zagr. miejsc. 106, al. fałszywe 1)

Gm. Sierakowice        207 zdarzeń (pożary 41, zagr. miejsc. 160, al. fałszywe 6)

Gm. Somonino           232 zdarzeń (pożary 42, zagr. miejsc. 190, al. fałszywe 0)

Gm. Stężyca               175 zdarzeń (pożary 33, zagr. miejsc. 136, al. fałszywe 6)

Gm. Sulęczyno           93 zdarzeń (pożary 13, zagr. miejsc. 79, al. fałszywe 1)

Gm. Żukowo              475 zdarzeń (pożary 98, zagr. miejsc. 360, al. fałszywe 17)

Razem                         1.961 zdarzeń (pożary 323, zagr. miejsc. 1.596, al. fałszywe 42)

 

Zdarzenia w gminie Żukowo w roku 2012 dla poszczególnych jednostek:

OSP Banino               92 zdarzeń (pożary 27, zagr. miejsc. 62, al. fałszywe 3)

OSP Chwaszczyno     67 zdarzeń (pożary 24, zagr. miejsc. 42, al. fałszywe 1)

OSP Skrzeszewo        43 zdarzeń (pożary 10, zagr. miejsc. 32, al. fałszywe 1)

OSP Leźno                 37 zdarzeń (pożary 8, zagr. miejsc. 29, al. fałszywe 0)

OSP Miszewo            49 zdarzeń (pożary 13, zagr. miejsc. 29, al. fałszywe 7)

OSP Sulmin               9 zdarzeń (pożary 1, zagr. miejsc. 8, al. fałszywe 0)

OSP Niestępowo        36 zdarzeń (pożary 12, zagr. miejsc. 24, al. fałszywe 0)

OSP Żukowo             201 zdarzeń (pożary 40, zagr. miejsc. 155, al. fałszywe 6)

 

Zdarzenia w powiecie kartuskim w roku 2012 według dni tygodnia:

Poniedziałek               273 zdarzeń (pożary 40, zagr. miejsc. 225, al. fałszywe 8)

Wtorek                       240 zdarzeń (pożary 40, zagr. miejsc. 195, al. fałszywe 5)

Środa                          211 zdarzeń (pożary 44, zagr. miejsc. 164, al. fałszywe 3)

Czwartek                    280 zdarzeń (pożary 39, zagr. miejsc. 235, al. fałszywe 6)

Piątek                         319 zdarzeń (pożary 46, zagr. miejsc. 272, al. fałszywe 1)

Sobota                        381 zdarzeń (pożary 62, zagr. miejsc. 306, al. fałszywe 13)

Niedziela                    257 zdarzeń (pożary 52, zagr. miejsc. 199, al. fałszywe 6)

Razem                         1.961 zdarzeń (pożary 323, zagr. miejsc. 1.596, al. fałszywe 42)

 

Zdarzenia w powiecie kartuskim w roku 2012 według miesięcy:

Styczeń                       90 zdarzeń (pożary 22, zagr. miejsc. 64, al. fałszywe 4)

Luty                            10 zdarzeń (pożary 31, zagr. miejsc. 72, al. fałszywe 5)

Marzec                        125 zdarzeń (pożary 48, zagr. miejsc. 76, al. fałszywe 1)

Kwiecień                    105 zdarzeń (pożary 32, zagr. miejsc. 70, al. fałszywe 3)

Maj                             114 zdarzeń (pożary 40, zagr. miejsc. 71, al. fałszywe 3)

Czerwiec                    228 zdarzeń (pożary 25, zagr. miejsc. 197, al. fałszywe 6)

Lipiec                          472 zdarzeń (pożary 17, zagr. miejsc. 451, al. fałszywe 4)

Sierpień                      228 zdarzeń (pożary 21, zagr. miejsc. 200, al. fałszywe 7)

Wrzesień                     132 zdarzeń (pożary 19, zagr. miejsc. 112, al. fałszywe 1)

Październik                 190 zdarzeń (pożary 24, zagr. miejsc. 163, al. fałszywe 3)

Listopad                     79 zdarzeń (pożary 18, zagr. miejsc. 58, al. fałszywe 3)

Grudzień                    90 zdarzeń (pożary 26, zagr. miejsc. 62, al. fałszywe 2)

Razem                        1.961 zdarzeń (pożary 323, zagr. miejsc. 1.596, al. fałszywe 42)

 

Pożary w powiecie kartuskim w roku 2012 według rodzaju obiektów:

Ob. użyt. publ.           6 pożarów (w gminie Żukowo 1)

Ob. mieszkalne           113 pożarów (w gminie Żukowo 32)

Ob. produkcyjne        21 pożarów (w gminie Żukowo 4)

Ob. magazynowe       2 pożarów (w gminie Żukowo 1)

Środki transportu       29 pożarów (w gminie Żukowo 7)

Lasy                            21 pożarów (w gminie Żukowo 3)

Uprawy, rolnictwo     50 pożarów (w gminie Żukowo 17)

Inne obiekty               81 pożarów (w gminie Żukowo 33)

Razem                         323 pożarów (w gminie Żukowo 98, OSP Chwaszczyno 24)

 

Pożary w powiecie kartuskim w roku 2012 według przyczyn powstania:

Nieostrożność dorosłych        79 pożarów (w gminie Żukowo 30)

Nieostrożność nieletnich        8 pożarów (w gminie Żukowo 4)

Inst. i urz. elektryczne            56 pożarów (w gminie Żukowo 13) – w tym ogrzewcze elektr.

Urządzenia ogrzewcze           90 pożarów (w gminie Żukowo 25) – bez ogrzewczych elektr.

Środki transportu                   10 pożarów (w gminie Żukowo 4)

Podpalenia umyślne               62 pożarów (w gminie Żukowo 19)

Inne przyczyny                      18 pożarów (w gminie Żukowo 3)

Razem w powiecie                 323 pożarów (w gminie Żukowo 98, OSP Chwaszczyno 24)

 

Miejscowe zagrożenia w powiecie kartuskim w roku 2012 według przyczyn powstania:

Środki transportu                   447 zagrożeń (w gminie Żukowo 120)

Działania zwierząt                  515 zagrożeń (w gminie Żukowo 121)

Działania człowieka               150 zagrożeń (w gminie Żukowo 18)

Czynniki atmosferyczne        325 zagrożeń (w gminie Żukowo 73)

Inst. i urz. przemysłowe         44 zagrożeń (w gminie Żukowo 10)

Nieustalone                            25 zagrożeń (w gminie Żukowo 12)

Inne                                        90 zagrożeń (w gminie Żukowo 6)

Razem                                    1.596 zagrożeń (w gm. Żukowo 360, OSP Chwaszczyno 42)

 

W czerwcu 2012 roku odbyły się Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Żukowo, na których zawodnicy z MDP przy OSP w Chwaszczynie zajęli pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej. Przebieg zawodów prezentowaliśmy szerzej w artykule z dnia 27.06.2012r. pt. „Gminne Zawody OSP – Sukces Chwaszczyna”.

 

W wyniku przeglądu, przeprowadzonego w listopadzie 2012 roku, nasza jednostka uzyskała 50/50 punktów, co dało ocenę bardzo dobrą, czyli najwyższą możliwą. O przebiegu przeglądu pisaliśmy szerzej w artykule z dnia 18.11.2012r. pt. „Inspekcja Gotowości Operacyjnej OSP w Chwaszczynie”.

 

Szczegółowe informacje w przedmiocie działalności naszej jednostki w roku 2012 przedstawione zostaną po przeprowadzeniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego OSP w Chwaszczynie, które odbędzie się dnia 02 marca 2013 roku.