•  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/2.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/3.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/4.jpg

   

 

 

Inspekcja Gotowości Operacyjnej

W sobotę 17 listopada 2012 roku przeprowadzono Inspekcję Gotowości Operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie, a jej przebieg opisuje niniejszy artykuł.

Inspekcji dokonał Zespół inspekcyjny pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach st. bryg. inż. Edmunda Kwidzińskiego (Prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Kartuzach) przy udziale druha Romana Węsierskiego (Komendanta Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Żukowie). W inspekcji uczestniczył Zarząd OSP w Chwaszczynie oraz zastęp złożony z kilku druhów naszej jednostki.

Tegoroczna „Inspekcja Gotowości Operacyjnej OSP” była odmienna od uprzednich, gdyż przeprowadzona została w oparciu o nowe wytyczne, wprowadzone w październiku 2012 roku, zastępujące tradycyjny „Przegląd Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Inspekcja rozpoczęła się o godz. 09.00 i trwała około godziny. Jej przedmiotem były w szczególności: przebieg alarmowania, liczba członków OSP oraz ich kwalifikacje, dokumentacja i ewidencja operacyjna, stan techniczny pojazdów, sprzętu silnikowego, innego sprzętu ratowniczego i sprzętu łączności, jak również stan techniczny infrastruktury strażnicy. Zespół inspekcyjny nakazał także wykonanie praktycznego ćwiczenia ratowniczego, polegającego na przygotowaniu linii gaśniczej oraz linii zasilania samochodu bojowego, w pełnym umundurowaniu ochronnym i przy wykorzystaniu aparatów ochrony dróg oddechowych.

Po ukończeniu inspekcji omówiono jej wynik oraz przedstawiono wnioski dotyczące każdej z badanych kwestii. Jest nam niezmiernie miło zakomunikować druhom OSP w Chwaszczynie oraz pozostałym mieszkańcom naszej miejscowości, że nasza jednostka otrzymała w ramach tegorocznej inspekcji najwyższą możliwą ocenę – bardzo dobrą (50/50 punktów). Jesteśmy niezmiernie dumni z tego wyniku i pragniemy pogratulować oraz podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do jego osiągnięcia.

Galeria zdjęć