•  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/2.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/3.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/4.jpg

   

 

 

Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze

 

W niedzielę 26 czerwca 2011 roku odbyły się zawody sportowo – pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Żukowo.

 

Zawody zorganizowano tego dnia w godzinach od 14.00 do 17.00 na stadionie w Leźnie. Zmagania drużyn oceniane były przez komisję sędziowską, powołaną spośród druhów z Komendy Powiatowej PSP w Kartuzach, a prowadzącym zawody był Komendant Powiatowy PSP w Kartuzach st. bryg. inż. Edmund Kwidziński. Osobami czuwającymi nad prawidłowym przebiegiem zawodów byli także Prezes Zarządu Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Żukowie druh Zygfryd Pituła oraz Komendant Miejsko – Gminny ZOSP RP w Żukowie druh Roman Węsierski.

 

W zawodach tych uczestniczyło 28 zespołów z wszystkich 8 jednostek Gminy Żukowo. Uczestniczące drużyny rywalizowały w sześciu kategoriach, wyodrębnionych odpowiednio według kryterium płci i wieku. OSP w Chwaszczynie wystawiła dwie drużyny – drużynę członków czynnych (OSP) i męską młodzieżową drużynę pożarniczą 15-18 lat (MDP). Poszczególne drużyny zmierzyły się w trzech konkurencjach: musztra, sztafeta pożarnicza oraz ćwiczenie alarmowo – bojowe.

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że chłopcy z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Chwaszczynie zajęli drugie miejsce w swojej kategorii wiekowej. Gratulujemy!

 

Zawodnicy zwycięskich drużyn otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Gminy Żukowo oraz Radę Miejską w Żukowie.

 

Szczegółowe informacje o przebiegu zawodów oraz klasyfikacja końcowa drużyn przedstawione zostały przez Komendanta Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Żukowie druha Romana Węsierskiego na stronie internetowej jednostki, w której pełni on służbę, tj. www.sulmin.osp.org.pl w artykule „Gminne Zawody OSP”.

 

Strażacy OSP w Chwaszczynie składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania naszych drużyn, w szczególności Naczelnikowi OSP Tadeuszowi Dargaczowi oraz Skarbnikowi OSP Tadeuszowi Reclafowi.

 

 

 

Galeria zdjęć