•  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/2.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/3.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/4.jpg

   

 

 

Statystyka zdarzeń za rok 2016

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach w styczniu 2017 roku wydała „Informator za 2016 rok”. Znalazły się w nim zestawienia statystyczne i analityczne wybranych aspektów funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej z obszaru powiatu kartuskiego, w tym także Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie.

 

Informujemy, że Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaszczynie, w roku 2016, podjęła łącznie 95 wyjazdów ratowniczych, w tym 23 do pożarów, 72 do miejscowych zagrożeń oraz 0 alarmów fałszywych. Jednostka 80 wyjazdów podjęła jednym zastępem (GBAM albo SLRt) natomiast 15 wyjazdów podjęła dwoma zastępami (GBAM i SLRt).

 

Poniżej szerzej przedstawiamy wybrane zestawienia statystyczne.

Statystyka zdarzeń za rok 2016

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach w styczniu 2017 roku wydała „Informator za 2016 rok”. Znalazły się w nim zestawienia statystyczne i analityczne wybranych aspektów funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej z obszaru powiatu kartuskiego, w tym także Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie.

Informujemy, że Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaszczynie, w roku 2016, podjęła łącznie 95 wyjazdów ratowniczych, w tym 23 do pożarów, 72 do miejscowych zagrożeń oraz 0 alarmów fałszywych. Jednostka 80 wyjazdów podjęła jednym zastępem (GBAM albo SLRt) natomiast 15 wyjazdów podjęła dwoma zastępami (GBAM i SLRt).

Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia statystyczne, dotyczące naszej jednostki, gminy Żukowo oraz całego powiatu, sporządzone w oparciu o przytoczony „Informator za 2016 rok” uzupełniony o nasze własne zapisy archiwalne:

Zdarzenia w powiecie kartuskim w latach 2002 – 2016:

rok 2002 – 1.265 zdarzeń

rok 2003 – 1.318 zdarzeń

rok 2004 – 1.367 zdarzeń

rok 2005 – 1.474 zdarzeń

rok 2006 – 1.523 zdarzeń

rok 2007 – 1.338 zdarzeń

rok 2008 – 2.298 zdarzeń

rok 2009 – 1.647 zdarzeń (w gminie Żukowo 438, OSP Chwaszczyno 66)

rok 2010 – 1.542 zdarzeń (w gminie Żukowo 359, OSP Chwaszczyno 58)

rok 2011 – 2.183 zdarzeń (w gminie Żukowo 613, OSP Chwaszczyno 86)

rok 2012 – 1.961 zdarzeń (w gminie Żukowo 475, OSP Chwaszczyno 67)

rok 2013 – 2.074 zdarzeń (w gminie Żukowo 572, OSP Chwaszczyno 88)

rok 2014 – 1.969 zdarzeń (w gminie Żukowo 470, OSP Chwaszczyno 76)

rok 2015 – 2.226 zdarzeń (w gminie Żukowo 540, OSP Chwaszczyno 76)

rok 2016 – 2.577 zdarzeń (w gminie Żukowo 729, OSP Chwaszczyno 95)

Zdarzenia w powiecie kartuskim w roku 2016 według rodzajów:

Pożary   –    343 (w gminie Żukowo   99, OSP Chwaszczyno 23)

Zagrożenia miejsc.  – 2.185 (w gminie Żukowo 618, OSP Chwaszczyno 72)

Alarmy fałszywe  –      49 (w gminie Żukowo   12, OSP Chwaszczyno   0)

Razem   – 2.577 (w gminie Żukowo 729, OSP Chwaszczyno 95)

Zdarzenia w powiecie kartuskim w roku 2016 w poszczególnych gminach:

Gm. Chmielno –    195 zdarzeń (pożary   16, zagr. miejsc.    176, al. fałszywe 03)

Gm. Kartuzy  –    626 zdarzeń (pożary   92, zagr. miejsc.    515, al. fałszywe 19)

Gm. Przodkowo  –    198 zdarzeń (pożary   18, zagr. miejsc.    175, al. fałszywe   5)

Gm. Sierakowice –    236 zdarzeń (pożary   30, zagr. miejsc.    205, al. fałszywe 01)

Gm. Somonino  –    234 zdarzeń (pożary   33, zagr. miejsc.    197, al. fałszywe 04)

Gm. Stężyca   –    213 zdarzeń (pożary   28, zagr. miejsc.    182, al. fałszywe 03)

Gm. Sulęczyno  –    146 zdarzeń (pożary   27, zagr. miejsc.    117, al. fałszywe 02)

Gm. Żukowo  –    729 zdarzeń (pożary   99, zagr. miejsc.    618, al. fałszywe 12)

Razem   – 2.577 zdarzeń (pożary 343, zagr. miejsc. 2.185, al. fałszywe 49)

Zdarzenia w gminie Żukowo w roku 2016 dla poszczególnych jednostek:

 OSP Banino   – 153 zdarzeń (pożary 30, zagr. miejsc. 121, al. fałszywe 2)

 OSP Chwaszczyno  –   95 zdarzeń (pożary 23, zagr. miejsc.   72, al. fałszywe 0)

OSP Leźno   –   81 zdarzeń (pożary 14, zagr. miejsc.   65, al. fałszywe 2)

OSP Miszewo  –   43 zdarzeń (pożary 15, zagr. miejsc.   25, al. fałszywe 3)

OSP Niestępowo  –   34 zdarzeń (pożary 03, zagr. miejsc.   30, al. fałszywe 1)

OSP Skrzeszewo –   46 zdarzeń (pożary 05, zagr. miejsc.   41, al. fałszywe 0)

OSP Sulmin   –   26 zdarzeń (pożary 01, zagr. miejsc.   25, al. fałszywe 0)

OSP Żukowo   – 277 zdarzeń (pożary 40, zagr. miejsc. 234, al. fałszywe 3)  

Zdarzenia w powiecie kartuskim w roku 2016 według dni tygodnia:

 Poniedziałek   –    226 zdarzeń (pożary   40, zagr. miejsc.    180, al. fałszywe   6)

Wtorek   –    305 zdarzeń (pożary   40, zagr. miejsc.    262, al. fałszywe   3)

 Środa    –    311 zdarzeń (pożary   45, zagr. miejsc.    261, al. fałszywe   5)

Czwartek   –    330 zdarzeń (pożary   44, zagr. miejsc.    278, al. fałszywe   8)

Piątek    –    487 zdarzeń (pożary   64, zagr. miejsc.    411, al. fałszywe 12)

Sobota   –    500 zdarzeń (pożary   49, zagr. miejsc.    444, al. fałszywe   7)

Niedziela   –    418 zdarzeń (pożary   61, zagr. miejsc.    349, al. fałszywe   8)

Razem   – 2.577 zdarzeń (pożary 343, zagr. miejsc. 2.185, al. fałszywe 49)  

Zdarzenia w powiecie kartuskim w roku 2016 według miesięcy:

Styczeń   –    122 zdarzeń (pożary   45, zagr. miejsc.      68, al. fałszywe   9)

Luty    –      98 zdarzeń (pożary   25, zagr. miejsc.      69, al. fałszywe   4)

 Marzec   –      88 zdarzeń (pożary   28, zagr. miejsc.      53, al. fałszywe   7)

Kwiecień   –      98 zdarzeń (pożary   45, zagr. miejsc.      52, al. fałszywe   1)

Maj    –    157 zdarzeń (pożary   31, zagr. miejsc.    126, al. fałszywe   0)

Czerwiec  –    261 zdarzeń (pożary   41, zagr. miejsc.    215, al. fałszywe   5)

Lipiec    –    641 zdarzeń (pożary   09, zagr. miejsc.    626, al. fałszywe   6)

Sierpień  –    403 zdarzeń (pożary   21, zagr. miejsc.    376, al. fałszywe   6)

Wrzesień   –    256 zdarzeń (pożary   17, zagr. miejsc.    238, al. fałszywe   1)

Październik   –    165 zdarzeń (pożary   24, zagr. miejsc.    139, al. fałszywe   2)

 Listopad   –      95 zdarzeń (pożary   25, zagr. miejsc.      66, al. fałszywe   4)

Grudzień   –    193 zdarzeń (pożary   32, zagr. miejsc.    157, al. fałszywe   4)

 Razem    – 2.577 zdarzeń (pożary 343, zagr. miejsc. 2.185, al. fałszywe 49)  

Miejscowe zagrożenia w powiecie kartuskim w roku 2016 według przyczyn powstania:

Komunikacja drogowa –    357 zagrożeń - w gminie Żukowo 112

Środki transportu   –    180 zagrożeń - w gminie Żukowo   54

 Działania zwierząt   –    709 zagrożeń - w gminie Żukowo 166

Działania człowieka   –    160 zagrozeń - w gminie Żukowo   13

Czynniki atmosferyczne  –    637 zagrożeń - w gminie Żukowo 240

Inst. i urz. przemysłowe  –      33 zagrozeń - w gminie Żukowo     8

Nieustalone i inne  –    109 zagrozeń - w gminie Żukowo   25

Razem    – 2.185 zagrożeń - w gminie Żukowo 618 OSP Chwaszczyno 72   

Pożary w powiecie kartuskim w roku 2016 według rodzaju obiektów:

Ob. użyt. publ.   –     9 pożarów - w gminie Żukowo   3

 Ob. mieszkalne   – 141 pożarów - w gminie Żukowo 36

 Ob. produkcyjne   –   10 pożarów - w gminie Żukowo   2

Ob. magazynowe   –     6 pożarów - w gminie Żukowo   6

 Środki transportu   –   29 pożarów - w gminie Żukowo 11

Lasy     –   15 pożarów - w gminie Żukowo   3

Uprawy, rolnictwo   –   37 pożarów - w gminie Żukowo 13

 Inne obiekty    –   96 pożarów - w gminie Żukowo 25

Razem    – 343 pożarów - w gminie Żukowo 99, OSP Chwaszczyno 23   

Pożary w powiecie kartuskim w roku 2016 według przyczyn powstania:

Nieostrożność dorosłych  –   77 pożarów - w gminie Żukowo 26

Nieostrożność nieletnich  –     8 pożarów - w gminie Żukowo   1

Inst. i urz. elektryczne  –   37 pożarów - w gminie Żukowo   8 (w tym ogrzewcze elektr.)

Urządzenia ogrzewcze  – 116 pożarów - w gminie Żukowo 30 (bez ogrzewczych elektr.)

Środki transportu   –   19 pożarów - w gminie Żukowo 10

Podpalenia umyślne   –   50 pożarów - w gminie Żukowo 15

Inne przyczyny   –   36 pożarów - w gminie Żukowo   9

Razem    – 343 pożarów - w gminie Żukowo 99, OSP Chwaszczyno 23   

Chwaszczyno, dnia 21 stycznia 2017 roku 

 

W sobotę 21 stycznia 2017 roku w Szymbarku odbyła się narada powiatowa z udziałem delegatów ze wszystkich 51 jednostek OSP powiatu kartuskiego, funkcjonariuszy JRG PSP w Kartuzach, przedstawicieli powiatowych i gminnych władz samorządowych oraz innych zaproszonych gości. Przedmiotem obrad było omówienie zagadnień związanych z realizacja ochrony przeciwpożarowej regionu. Polecamy Państwu artykuł opublikowany na portalu kartuzy.info pt. „W 2016 roku strażacy interweniowali średnio co trzy godziny”, opisujący przebieg tego spotkania.