•  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/2.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/3.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/4.jpg

   

 

 

Inspekcja Gotowości Operacyjnej

W sobotę 29 października 2016 roku przeprowadzono Inspekcję Gotowości Operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie, a jej przebieg opisuje niniejszy artykuł.

Inspekcji dokonał Zespół Inspekcyjny pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach st. bryg. Edmunda Kwidzińskiego i jego zastępcy st. kpt. Fryderyka Macha, przy udziale przedstawicieli Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Żukowie – druha Zygfryda Pituły (Prezesa Zarządu) i druha Marcina Szulca (Komendanta Miejsko-Gminnego).

Inspekcja rozpoczęła się ok. 10.00 i trwała prawie godzinę. Jej przedmiotem były w szczególności: przebieg alarmowania, liczba członków OSP oraz ich kwalifikacje, dokumentacja i ewidencja operacyjna, stan techniczny pojazdów, sprzętu silnikowego, innego sprzętu ratowniczego i sprzętu łączności, jak również stan techniczny infrastruktury strażnicy. Zespół inspekcyjny nakazał także wykonanie praktycznego ćwiczenia ratowniczego, polegającego na przygotowaniu linii gaśniczej oraz linii zasilania samochodu bojowego, w pełnym umundurowaniu ochronnym i przy wykorzystaniu aparatów ochrony dróg oddechowych.

Po ukończeniu inspekcji omówiono jej wynik oraz przedstawiono wnioski dotyczące każdej z badanych kwestii. Jest nam niezmiernie miło zakomunikować druhom OSP w Chwaszczynie oraz pozostałym mieszkańcom naszej miejscowości, że tutejsza jednostka otrzymała w ramach tegorocznej inspekcji najwyższą możliwą ocenę – bardzo dobrą (50/50 punktów). Jesteśmy niezmiernie dumni z tego wyniku i pragniemy pogratulować oraz podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do jego osiągnięcia.

 

Polecamy Państwu publikację portalu kartuzy.info „Gmina Żukowo. Kolejne jednostki przeszły inspekcję gotowości bojowej.” i umieszczoną tam obszerną galerię fotografii z wszystkich ośmiu jednostek OSP naszej gminy.

Galeria