•  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/2.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/3.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/4.jpg

   

 

 

Doposażenie OSP w Chwaszczynie

 

Dalsze doposażenie OSP w Chwaszczynie

 Dzięki ofiarności Sołectwa Tuchom, Sołectwa Chwaszczyno, Gminy Żukowo oraz przy wykorzystaniu środków własnych OSP w Chwaszczynie, udało się zakupić dla naszej jednostki kolejny sprzęt ratowniczy.

 Rada Sołecka w Tuchomiu przekazała na rzecz naszej jednostki środki pieniężne, dzięki którym pozyskano sześć odcinków węży tłocznych o szerokim przekroju tj. W-110. Zakup ten pozwolił na osiągnięcie pełnej wydajności pozostającej na naszym wyposażeniu motopompy szlamowej, co znacznie zwiększyło możliwości naszego przeciwdziałania skutkom powodzi i zalewów.

 Ze środków przeznaczonych na naszą rzecz przez Radę Sołecką w Chwaszczynie zakupiono cztery komplety umundurowania bojowego oraz osiem par obuwia bojowego. Nadto ze środków przekazanych przez Urząd Gminy w Żukowie zakupiono kolejne dwa komplety umundurowania bojowego.

 Wypracowane przez OSP w Chwaszczynie środki własne pozwoliły na zakup ośmiu hełmów bojowych, dwóch kompletów umundurowania koszarowego oraz dwóch kompletów umundurowania galowego. Dla potrzeb obsługi administracyjnej straży zakupiono nadto komputer wraz z drukarką. Przypominamy, że środki własne OSP w Chwaszczynie pochodzą w szczególności ze składek członkowskich oraz ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych.

 Dzięki przedstawionym zakupom doszliśmy do poziomu wyposażenia pozwalającego na równoczesne wystawienie do działań ratowniczych dwóch pełnych zastępów strażackich. W skład takiego zastępu wchodzi co do zasady ośmiu strażaków, którzy przy prowadzeniu długotrwałych akcji ratowniczych, powinni być co kilka godzin zastępowaniu kolejnym, wypoczętym zastępem. Obecnie jesteśmy w stanie dokonać takiej wymiany załogi bez komplikacji związanych z zamianą umundurowania bojowego.

 Zarząd OSP w Chwaszczynie składa serdeczne podziękowania Radzie Sołeckiej w Tuchomiu, Radzie Sołeckiej w Chwaszczynie oraz Urzędowi Gminy Żukowo za pomoc przy doposażeniu naszej jednostki. Szczególne podziękowania kierujemy tym razem na ręce Rady Sołeckiej w Tuchomiu oraz Radnych Rady Miejskiej w Żukowie Zbigniewa Lidzbarskiego i Stanisława Groth, podkreślając inicjatywę zacieśnienia współpracy pomiędzy OSP w Chwaszczynie a Sołectwem Tuchom.