•  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/2.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/3.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/4.jpg

   

 

 

Obchody Dnia Strażaka

W poniedziałek 02 maja 2016 roku OSP w Chwaszczynie obchodziła Dzień Strażaka, tj. uroczystość św. Floriana, patrona strażaków. Udział w niej wzięli druhowie z tutejszej jednostki, ich rodziny i bliscy, zaproszeni goście oraz inni mieszkańcy naszej miejscowości.

 

Uroczystość rozpoczęła się przed strażnicą OSP o godz. 18.30 dźwiękiem syreny alarmowej. Następnie jej uczestnicy, prowadzeni przez poczet sztandarowy, udali się do kościoła parafialnego, gdzie odprawiona została uroczysta Msza Święta m.in. w intencji uprzednich i obecnych strażaków z naszej jednostki oraz osób wspierających działalność straży pożarnej.

 

Około godz. 19.30 wszyscy uczestnicy powrócili do strażnicy OSP, gdzie miejsce miała część galowa obchodów. Wystąpienie okolicznościowe przedstawił Prezes OSP Ludwik Secke. Następnie, stosownie do uchwał Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Gdańsku, Brązowymi Medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono druha Marcina Haase, druha Jana Rompczyka oraz druha Wojciecha Wiśniewskiego. Dekoracji dokonał druh Zygfryd Pituła – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Żukowie. Druhom tym serdecznie gratulujemy!

 

Wyjątkowo uroczystym momentem było odczytanie przez Naczelnika OSP Leopolda Rzeszewicza uchwały Zarządu OSP w Chwaszczynie nr II/2016 z dnia 01 kwietnia 2016 roku w przedmiocie przyznania druhowi Tadeuszowi Dargaczowi godności naczelnika honorowego tutejszej jednostki.

 

W uzasadnieniu przywołanej uchwały czytamy m.in.: Druh Tadeusz Andrzej Dargacz od prawie 40 lat jest członkiem czynnym Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie, w tym przez ponad 15 lat pełnił funkcję naczelnika. Wśród strażaków wypracował sobie uznanie i szacunek, zaś wśród sąsiadów wdzięczność za zabieganie o ich bezpieczeństwo i spokój. Wykazywał stałą troskę o utrzymanie wysokiego poziomu bojowego tutejszej jednostki, w szczególności w czasie trudności organizacyjnych, które ją uprzednio dotknęły. Jest filarem renesansu służby pożarniczej w naszej miejscowości, znakomitym wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń strażaków. W podziękowaniu za wieloletnią wzorową służbę Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, uhonorował Druha brązowym, srebrnym i złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”. Należy podkreślić, że mimo tak licznych osiągnięć, Druh pozostaje osobą bardzo skromną, stawiającą za każdym razem dobro drugiego człowieka przed swoim własnym. Jest wybitnym społecznikiem, okazującym pomoc każdej osobie lub instytucji będącej w potrzebie.

 

Po zakończeniu części galowej uroczystości, strażacy i zgromadzeni goście zasiedli do wspólnego posiłku podanego w nowym boksie garażowym, który na kilka godzin zaadaptowano do pełnienia funkcji sali bankietowej.

 

O godz. 20.01 nastąpiło alarmowanie naszej jednostki, która niezwłocznie podjęła wyjazd dwoma zastępami do wypadku komunikacyjnego. Zdarzenie miało miejsce w Chwaszczynie na ul. Gdyńskiej (ok. 200 metrów od ronda w stronę Tuchomia) i polegało na kolizji motocykla z samochodem osobowym. Działanie straży polegało na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu pomocy poszkodowanemu motocykliście oraz uprzątnięciu rejonu wypadku. Po ukończeniu działań druhowie powrócili do strażnicy, gdzie po uporządkowaniu użytego sprzętu, ponownie podjęli biesiadowanie.

 

Zarząd OSP w Chwaszczynie po raz kolejny dziękuje druhom naszej jednostki, ich rodzinom i bliskim, jak również wszystkim osobom i instytucjom życzliwym naszej działalności. To dzięki Państwa wsparciu i ofiarności możliwe jest tak skuteczne i nieprzerwane działanie straży pożarnej. Szczególne słowa wdzięczności kierujemy do druha Tadeusza Dargacza, który od wielu lat wytrwale wzmacnia w nas zamiłowanie do działalności ratowniczej.

Galeria zdjęć