•  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/2.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/3.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/4.jpg

   

 

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

 

W sobotę 13 lutego 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP w Chwaszczynie. Członkowie naszej jednostki wraz z zaproszonymi gośćmi omówili tego dnia działalność prowadzoną w roku ubiegłym, jak również poczynili plany dotyczące roku bieżącego. Nadto przeprowadzono wybory władz OSP w Chwaszczynie na kolejną pięcioletnią kadencję.

 

OSP w Chwaszczynie gościła przedstawicieli władz samorządowych i strażackich. Zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu przyjęli między innymi:

·       Wojciech Kankowski – Burmistrz Gminy Żukowo

·       Witold Szmidtke – Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie

·       Jacek Fopke – Radny Rady Miejskiej w Żukowie

·       Piotr Fikus – Radny Rady Powiatu Kartuskiego

·       Jolanta Wiercińska – Sołtys Chwaszczyna

·       Zbigniew Lidzbarski – Sołtys Tuchomia

·       st. bryg. Edmund Kwidziński – Komendant Powiatowy PSP w Kartuzach

·       Druh Zygfryd Pituła – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Żukowie

 

W trakcie zebrania omówiono działalność ratowniczo-gaśniczą oraz gospodarkę finansową naszej jednostki w roku 2015, jak również przedstawiono główne założenia do realizacji w roku 2016. Sprawozdanie z działalności przedstawił druh Ludwik Secke, sprawozdanie finansowe przedstawił druh Tadeusz Reclaf, zaś sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił druh Karol Dampc. Po złożeniu sprawozdań, członkowie OSP w Chwaszczynie jednogłośnie podjęli uchwałę w przedmiocie udzielenia Zarządowi OSP w Chwaszczynie absolutorium za jego pracę w okresie sprawozdawczym.

 

Nasza jednostka w roku 2015 podjęła 76 wyjazdów ratowniczych, w tym 17 do pożarów, 57 do miejscowych zagrożeń oraz 2 alarmy fałszywe. Szersze informacje na ten temat umieszczono w odrębnym artykule z dnia 24.01.2016r.

 

Podczas ubiegłorocznej Inspekcji Gotowości Operacyjnej OSP w Chwaszczynie otrzymała najwyższą możliwą ocenę – bardzo dobrą (50/50 punktów). Szczegółowe informacje w tym zakresie umieszczono w odrębnym artykule z dnia 07.12.2015r.

 

Dalsza część zebrania poświęcona była wyborom Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSP w Chwaszczynie na kolejną pięcioletnią kadencję, jak również wyborom przedstawicieli do Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Żukowie i delegatów na Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Żukowie.

 Skład nowego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie:

·       druh Ludwik Secke – Prezes

·       druh Łukasz Secke – Wiceprezes

·       druh Leopold Rzeszewicz – Naczelnik

·       druh Paweł Fikus – Zastępca naczelnika

·       druh Tadeusz Reclaf – Skarbnik

·       druh Krzysztof Glaza – Sekretarz

·       druh Piotr Licbarski – Gospodarz strażnicy

 Skład nowej Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie:

·       druh Janusz Płocki – Przewodniczący

·       druh Karol Dampc – Sekretarz

·       druh Sławomir Kolka – Członek komisji

Członkowie ustępującego i nowego Zarządu OSP w Chwaszczynie, wspólnie dziękują wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do utrzymania wysokiego poziomu organizacyjnego tutejszej jednostki oraz wspierały nasze dążenia do dalszego rozwoju, zarówno ubiegłym roku sprawozdawczym, jak i w trakcie całej kadencji „2011-2015”.

 

Uroczyste zebranie było znakomitą okazją do wręczenia odznaczenia: W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi, Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku nadał druhowi Marcinowi Haase odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” (Trzeciego Stopnia). Serdecznie gratulujemy!

Zdjęcia