•  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/2.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/3.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/4.jpg

   

 

 

Statystyka zdarzeń za rok 2015

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach w styczniu 2015 roku wydała „Informator za 2015 rok”. Znalazły się w nim zestawienia statystyczne i analityczne wybranych aspektów funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej z obszaru powiatu kartuskiego, w tym także Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie.

 

Informujemy, że Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaszczynie, w roku 2015, podjęła łącznie 76 wyjazdów ratowniczych, w tym 17 do pożarów, 57 do miejscowych zagrożeń oraz 2 alarmy fałszywe. Jednostka 64 wyjazdy podjęła jednym zastępem (GBAM albo SLRt) natomiast 12 wyjazdów podjęła dwoma zastępami (GBAM i SLRt).

 

GBAM – pojazd gaśniczy STAR nr operacyjny 449-06

SLRt – pojazd ratowniczy FORD nr operacyjny 449-07

 

Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia statystyczne, dotyczące naszej jednostki, gminy Żukowo oraz całego powiatu, sporządzone w oparciu o przytoczony „Informator za 2015 rok” uzupełniony o nasze własne zapisy archiwalne:

 

Zdarzenia w powiecie kartuskim w latach 2002 – 2015:

rok 2002 – 1.265 zdarzeń

rok 2003 – 1.318 zdarzeń

rok 2004 – 1.367 zdarzeń

rok 2005 – 1.474 zdarzeń

rok 2006 – 1.523 zdarzeń

rok 2007 – 1.338 zdarzeń

rok 2008 – 2.298 zdarzeń

rok 2009 – 1.647 zdarzeń (w gminie Żukowo 438, OSP Chwaszczyno 66)

rok 2010 – 1.542 zdarzeń (w gminie Żukowo 359, OSP Chwaszczyno 58)

rok 2011 – 2.183 zdarzeń (w gminie Żukowo 613, OSP Chwaszczyno 86)

rok 2012 – 1.961 zdarzeń (w gminie Żukowo 475, OSP Chwaszczyno 67)

rok 2013 – 2.074 zdarzeń (w gminie Żukowo 572, OSP Chwaszczyno 88)

rok 2014 – 1.969 zdarzeń (w gminie Żukowo 470, OSP Chwaszczyno 76)

rok 2015 – 2.226 zdarzeń (w gminie Żukowo 540, OSP Chwaszczyno 76)

 

Zdarzenia w powiecie kartuskim w roku 2015 według rodzajów:

Pożary                        – 371 (w gminie Żukowo 106, OSP Chwaszczyno 17)

Zagrożenia miejsc.    – 1.816 (w gminie Żukowo 420, OSP Chwaszczyno 57)

Alarmy fałszywe        – 39 (w gminie Żukowo 14, OSP Chwaszczyno 2)

Razem                        – 2,226 (w gminie Żukowo 540, OSP Chwaszczyno 76)

 

Zdarzenia w powiecie kartuskim w roku 2015 w poszczególnych gminach:

Gm. Chmielno           – 177 zdarzeń (pożary 20, zagr. miejsc. 156, al. fałszywe 1)

Gm. Kartuzy              – 558 zdarzeń (pożary 84, zagr. miejsc. 462, al. fałszywe 12)

Gm. Przodkowo         – 162 zdarzeń (pożary 25, zagr. miejsc. 135, al. fałszywe 2)

Gm. Sierakowice       – 242 zdarzeń (pożary 51, zagr. miejsc. 188, al. fałszywe 3)

Gm. Somonino           – 247 zdarzeń (pożary 35, zagr. miejsc. 210, al. fałszywe 2)

Gm. Stężyca               – 163 zdarzeń (pożary 32, zagr. miejsc. 126, al. fałszywe 5)

Gm. Sulęczyno           – 137 zdarzeń (pożary 18, zagr. miejsc. 119, al. fałszywe 0)

Gm. Żukowo              – 540 zdarzeń (pożary 106, zagr. miejsc. 420, al. fałszywe 14)

Razem                        – 2.226 zdarzeń (pożary 371, zagr. miejsc. 1.816, al. fałszywe 39)

 

Zdarzenia w gminie Żukowo w roku 2015 dla poszczególnych jednostek:

OSP Banino                – 104 zdarzeń (pożary 27, zagr. miejsc. 75, al. fałszywe 2)

OSP Chwaszczyno     – 76 zdarzeń (pożary 17, zagr. miejsc. 57, al. fałszywe 2)

OSP Skrzeszewo        – 35 zdarzeń (pożary 08, zagr. miejsc. 27, al. fałszywe 0)

OSP Leźno                 – 42 zdarzeń (pożary 11, zagr. miejsc. 30, al. fałszywe 1)

OSP Miszewo            – 38 zdarzeń (pożary 12, zagr. miejsc. 22, al. fałszywe 4)

OSP Sulmin               – 34 zdarzeń (pożary 08, zagr. miejsc. 26, al. fałszywe 0)

OSP Niestępowo        – 41 zdarzeń (pożary 10, zagr. miejsc. 30, al. fałszywe 1)

OSP Żukowo              – 223 zdarzeń (pożary 46, zagr. miejsc. 172, al. fałszywe 5)

 

Zdarzenia w powiecie kartuskim w roku 2015 według dni tygodnia:

Poniedziałek              – 336 zdarzeń (pożary 51, zagr. miejsc. 278, al. fałszywe 7)

Wtorek                       – 266 zdarzeń (pożary 37, zagr. miejsc. 222, al. fałszywe 7)

Środa                          – 284 zdarzeń (pożary 54, zagr. miejsc. 224, al. fałszywe 6)

Czwartek                    – 272 zdarzeń (pożary 59, zagr. miejsc. 210, al. fałszywe 3)

Piątek                         – 283 zdarzeń (pożary 50, zagr. miejsc. 228, al. fałszywe 5)

Sobota                        – 399 zdarzeń (pożary 62, zagr. miejsc. 332, al. fałszywe 5)

Niedziela                    – 386 zdarzeń (pożary 58, zagr. miejsc. 322, al. fałszywe 6)

Razem                        – 2.226 zdarzeń (pożary 371, zagr. miejsc. 1.816, al. fałszywe 39)

 

Zdarzenia w powiecie kartuskim w roku 2015 według miesięcy:

Styczeń                       – 296 zdarzeń (pożary 33, zagr. miejsc. 261, al. fałszywe 2)

Luty                            – 075 zdarzeń (pożary 25, zagr. miejsc. 049, al. fałszywe 1)

Marzec                       – 099 zdarzeń (pożary 48, zagr. miejsc. 051, al. fałszywe 0)

Kwiecień                    – 120 zdarzeń (pożary 61, zagr. miejsc. 058, al. fałszywe 1)

Maj                             – 117 zdarzeń (pożary 22, zagr. miejsc. 087, al. fałszywe 8)

Czerwiec                    – 157 zdarzeń (pożary 29, zagr. miejsc. 124, al. fałszywe 4)

Lipiec                         – 297 zdarzeń (pożary 19, zagr. miejsc. 276, al. fałszywe 2)

Sierpień                      – 547 zdarzeń (pożary 48, zagr. miejsc. 491, al. fałszywe 8)

Wrzesień                    – 176 zdarzeń (pożary 16, zagr. miejsc. 154, al. fałszywe 6)

Październik                – 085 zdarzeń (pożary 24, zagr. miejsc. 058, al. fałszywe 3)

Listopad                     – 137 zdarzeń (pożary 17, zagr. miejsc. 117, al. fałszywe 3)

Grudzień                    – 120 zdarzeń (pożary 29, zagr. miejsc. 090, al. fałszywe 1)

Razem                        – 2.226 zdarzeń (pożary 371, zagr. miejsc. 1.816, al. fałszywe 39)

 

Pożary w powiecie kartuskim w roku 2015 według rodzaju obiektów:

Ob. użyt. publ.           – 8 pożarów (w gminie Żukowo 2)

Ob. mieszkalne          – 120 pożarów (w gminie Żukowo 27)

Ob. produkcyjne        – 8 pożarów (w gminie Żukowo 7)

Ob. magazynowe       – 2 pożarów (w gminie Żukowo 1)

Środki transportu       – 37 pożarów (w gminie Żukowo 8)

Lasy                            – 40 pożarów (w gminie Żukowo 11)

Uprawy, rolnictwo     – 51 pożarów (w gminie Żukowo 13)

Inne obiekty               – 105 pożarów (w gminie Żukowo 37)

Razem                        – 371 pożarów (w gminie Żukowo 106, OSP Chwaszczyno 17)

 

Pożary w powiecie kartuskim w roku 2015 według przyczyn powstania:

Nieostrożność dorosłych       – 102 pożarów (w gminie Żukowo 33)

Nieostrożność nieletnich       – 20 pożarów (w gminie Żukowo 5)

Inst. i urz. elektryczne           – 0 pożarów (w gminie Żukowo 0) – w tym ogrzewcze elektr.

Urządzenia ogrzewcze           – 118 pożarów (w gminie Żukowo 32) – bez ogrzewczych elektr.

Środki transportu                   – 29 pożarów (w gminie Żukowo 9)

Podpalenia umyślne              – 44 pożarów (w gminie Żukowo 13)

Inne przyczyny                      – 58 pożarów (w gminie Żukowo 14)

Razem w powiecie                 – 371 pożarów (w gminie Żukowo 106, OSP Chwaszczyno 17)

 

Miejscowe zagrożenia w powiecie kartuskim w roku 2015 według przyczyn powstania:

Komunikacja drogowa          – 330 zagrożeń (w gminie Żukowo 93)

Środki transportu                   – 125 zagrożeń (w gminie Żukowo 38)

Działania zwierząt                 – 668 zagrożeń (w gminie Żukowo 152)

Działania człowieka              – 169 zagrożeń (w gminie Żukowo 20)

Czynniki atmosferyczne        – 396 zagrożeń (w gminie Żukowo 92)

Inst. i urz. przemysłowe        – 013 zagrożeń (w gminie Żukowo 4)

Nieustalone i inne                  – 115 zagrożeń (w gminie Żukowo 21)

Razem                                    – 1.816 zagrożeń (w gm. Żukowo 420, OSP Chwaszczyno 57)