•  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/2.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/3.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/4.jpg

   

 

 

Inspekcja gotowości operacyjnej

 

W piątek 27 listopada 2015 roku przeprowadzono Inspekcję Gotowości Operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie, a jej przebieg opisuje niniejszy artykuł.

Inspekcji dokonał Zespół Inspekcyjny pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach st. bryg. inż. Edmunda Kwidzińskiego (Prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Kartuzach), przy udziale druha Zygfryda Pituły (Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Żukowie). W inspekcji uczestniczył Zarząd OSP w Chwaszczynie oraz zastęp złożony z kilkunastu druhów naszej jednostki.

Inspekcja rozpoczęła się ok. 15.00 i trwała prawie godzinę. Jej przedmiotem były w szczególności: przebieg alarmowania, liczba członków OSP oraz ich kwalifikacje, dokumentacja i ewidencja operacyjna, stan techniczny pojazdów, sprzętu silnikowego, innego sprzętu ratowniczego i sprzętu łączności, jak również stan techniczny infrastruktury strażnicy. Zespół inspekcyjny nakazał także wykonanie praktycznego ćwiczenia ratowniczego, polegającego na przygotowaniu linii gaśniczej oraz linii zasilania samochodu bojowego, w pełnym umundurowaniu ochronnym i przy wykorzystaniu aparatów ochrony dróg oddechowych.

Po ukończeniu inspekcji omówiono jej wynik oraz przedstawiono wnioski dotyczące każdej z badanych kwestii. Jest nam niezmiernie miło zakomunikować druhom OSP w Chwaszczynie oraz pozostałym mieszkańcom naszej miejscowości, że tutejsza jednostka otrzymała w ramach tegorocznej inspekcji najwyższą możliwą ocenę – bardzo dobrą (50/50 punktów). Jesteśmy niezmiernie dumni z tego wyniku i pragniemy pogratulować oraz podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do jego osiągnięcia.

Polecamy Państwu publikację portalu kartuzy.info „Gmina Żukowo. Jednostki OSP gotowe do boju.” i umieszczoną tam obszerną galerię fotografii z wszystkich ośmiu jednostek OSP naszej gminy.

Miło jest nam poinformować, że także tego dnia kolejnych dwóch druhów tutejszej jednostki zostało uhonorowanych tytułem Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. Z materiałami prasowymi na ten temat możemy zapoznać się m.in. na stronach kartuzy.info i ekspresskaszubski.