Podziękowanie dla funduszy publicznych

W wykonaniu obowiązku sprawozdawczego za rok 2014, Zarząd OSP w Chwaszczynie uprzejmie informuje, że nasza jednostka w minionym roku pozyskała sprzęt ratowniczy z wykorzystaniem środków publicznych.

Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczego Ford Transit nr operacyjny 449-07 dokonany został z udziałem środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Instalacja nowej stacji bazowej (radiostacji stacjonarnej wraz z osprzętem towarzyszącym), jak również pozyskanie drabiny pożarniczej DW-10, zrealizowane zostały przy udziale dotacji pochodzących z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z tytułu uczestnictwa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Osobom zarządzającym wskazanymi funduszami składamy serdeczne podziękowania za udzielenie OSP w Chwaszczynie stosownych dotacji, które pozwoliły na znaczne podniesienie naszych możliwości operacyjnych.

Zdjęcia pozyskanego sprzętu