•  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/2.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/3.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/4.jpg

   

 

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze

W sobotę 22 lutego 2014 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Chwaszczynie. Członkowie naszej jednostki wraz z zaproszonymi gośćmi omówili tego dnia działalność prowadzoną w roku ubiegłym, jak również poczynili plany dotyczące roku bieżącego.

OSP w Chwaszczynie gościła przedstawicieli władz samorządowych i strażackich. Zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu przyjęli między innymi:

·         Jerzy Żurawicz – Burmistrz Gminy Żukowo

·         Adam Okrój – Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie

·         Stanisław Groth – Radny Rady Miejskiej w Żukowie

·         Zbigniew Lidzbarski – Radny Rady Miejskiej w Żukowie

·         Piotr Fikus – Radny Rady Powiatu Kartuskiego

·         Gerard Barsowski – Sołtys Chwaszczyna

·         Druh Romuald Pituła – oficer z Komendy Powiatowej PSP w Kartuzach

·         Druh Zygfryd Pituła – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Żukowie

W trakcie zebrania omówiono działalność ratowniczo-gaśniczą oraz gospodarkę finansową naszej jednostki w roku 2013, jak również przedstawiono główne założenia do realizacji w roku 2014. Sprawozdanie z działalności przedstawił druh Ludwik Secke, sprawozdanie finansowe przedstawił druh Tadeusz Reclaf, zaś sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił druh Karol Dampc. Po złożeniu sprawozdań, członkowie OSP w Chwaszczynie jednogłośnie podjęli uchwałę w przedmiocie udzielenia Zarządowi OSP w Chwaszczynie absolutorium za jego pracę w okresie sprawozdawczym. Dalsza część zebrania poświęcona była omawianiu spraw z zakresu bieżącego funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych.

Znakomite wieści przygotowali włodarze naszej gminy w porozumieniu z przedstawicielem Komendy Powiatowej PSP w Kartuzach, którzy wspólnie poinformowali, że udało się zabezpieczyć odpowiednie środku pieniężne na zakup drugiego samochodu ratowniczego dla naszej jednostki już w roku bieżącym. Zapewnienie to przyjęte zostało przez wszystkich zgromadzonych z ogromnym entuzjazmem i wdzięcznością!

W związku z powyższym podtrzymujemy deklarację, że środki pieniężne uzyskiwane z tytułu akcji „1% podatku dla OSP w Chwaszczynie” przeznaczane będą w całości na doposażenie drugiego samochodu ratowniczego. Prosimy wszystkie osoby dobrej woli o wsparcie tej inicjatywy, jak również o jak najszersze jej rozpropagowanie. Niech to będzie nasze wspólne dzieło!

W toku zebrania przydarzyła się nieplanowana przerwa, gdyż ok. godz. 18.15 nastąpiło alarmowanie jednostki do podjęcia wyjazdu gaśniczego. Zdarzenie na szczęście nie było poważne, zatem zastęp po niedługim czasie powrócił do strażnicy.

Zdjęcia