•  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/2.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/3.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/4.jpg

   

 

 

1% podatku dla OSP Chwaszczyno

Akcja 1% podatku na rzecz OSP w Chwaszczynie

Zarząd OSP w Chwaszczynie przedstawia instrukcję obliczania i przekazania 1% podatku na rzecz OSP w Chwaszczynie za pośrednictwem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (stanowiącego organizację pożytku publicznego).

Szanowni Państwo! Ustawodawca dał nam możliwość dysponowania jednym procentem podatku dochodowego, który corocznie przekazujemy na rzecz Skarbu Państwa. Zechciejmy wykorzystać możliwość przeznaczenia tych środków na poprawę naszego wspólnego bezpieczeństwa. Wszystkie kwoty uzyskane przez naszą jednostkę z tego tytułu zostaną przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego tak potrzebnego dla ratowania życia, zdrowia i mienia mieszkańców naszej miejscowości i całej gminy Żukowo. Zaznaczamy, że kwoty pieniężne uzyskane przez Związek OSP RP z przeznaczeniem dla OSP w Chwaszczynie zostaną dotowane na rzecz naszej jednostki tuż po zamknięciu akcji 1% jedną kwotą, bez podania konkretnych kwot składowych.

Zeszłoroczna akcja 1% na rzecz OSP w Chwaszczynie pozwoliła na uzyskanie dla naszej jednostki kwoty 1.221,70zł. Za okazane w tym okresie wsparcie jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Pozyskane w ten sposób środki przyczyniły się do rozwoju poziomu wyposażenia technicznego naszej jednostki. Liczymy na Państwa przychylność również w bieżącym okresie rozliczeniowym.

Aby przekazać 1% podatku trzeba wypełnić właściwe roczne zeznanie a następnie należy:

 1. obliczyć w zeznaniu kwotę należnego podatku,
 2. obliczyć w zeznaniu kwotę darowizny, która nie może przekroczyć 1% należnego podatku po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół,
 3. wpisać w zeznaniu numer wpisu do KRS organizacji pożytku publicznego: 0000116212,
 4. wskazać przeznaczenie 1% podatku przez wpisanie zwrotu: dla OSP w Chwaszczynie, woj. pomorskie, ul. Żeromskiego 7, 80 – 209 Chwaszczyno.

Ze strażackim pozdrowieniem,

Zarząd OSP w Chwaszczynie

Poniżej przedstawiamy przykład wypełnienia delacji: