•  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/2.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/3.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/4.jpg

   

 

 

Zebranie sprawozdawcze

Dnia 18 lutego 2012 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Chwaszczynie. Członkowie naszej jednostki oraz zaproszeni goście omawiali tego dnia działalność prowadzoną w roku ubiegłym oraz planowali dalsze przedsięwzięcia na rok bieżący.

OSP w Chwaszczynie gościła tego dnia przedstawicieli władz strażackich oraz samorządowych. Zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu przyjęli między innymi:
•    Druh Grzegorz Pladzyk – Sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku
•    Druh Edmund Kwidziński – Komendant Powiatowy PSP w Kartuzach, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kartuzach
•    Druh Zygfryd Pituła – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Żukowie
•    Druh Roman Węsierski – Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Żukowie
•    Jerzy Żurawicz – Burmistrz Gminy Żukowo
•    Adam Okrój – Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie
•    Stanisław Groth – Radny Rady Miejskiej w Żukowie
•    Zbigniew Lidzbarski – Radny Rady Miejskiej w Żukowie
•    Tadeusz Szmytke – Radny Rady Miejskiej w Żukowie
•    Piotr Fikus – Radny Rady Powiatu Kartuskiego
•    Gerard Barsowski – Sołtys Chwaszczyna

W pierwszej części zebrania omówiono działalność ratowniczo-gaśniczą oraz inwestycyjną naszej jednostki w roku 2011, jak również przedstawiono główne założenia na rok 2012. Sprawozdanie z działalności przedstawił druh Ludwik Secke, sprawozdanie finansowe przedstawił druh Tadeusz Reclaf a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił druh Karol Dampc. Po złożeniu sprawozdań, członkowie OSP w Chwaszczynie jednogłośnie podjęli uchwałę w przedmiocie udzielenia Zarządowi OSP w Chwaszczynie absolutorium za jego pracę w okresie sprawozdawczym. Ważnym tematem poddanym dyskusji była koncepcja rozbudowy remizy OSP o kolejny garaż wraz z pomieszczeniem magazynowym, a w dalszej perspektywie, także o inne pomieszczenia użyteczności publicznej. O konieczności wykonania tej inwestycji zapewniali wszyscy zgromadzeni, deklarując jednocześnie pomoc w jej realizacji.

W drugiej części zebrania miała miejsce szczególnie doniosła uroczystość. W rocznicę 80-tych urodzin oraz 50-lecia służby w naszej jednostce, druh Alojzy Trella, został uhonorowany Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dekoracji dokonał druh Grzegorz Pladzyk, Sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku. Przeplatane wspomnieniami podziękowania i gratulacje składali kolejno zaproszeni goście oraz strażacy OSP w Chwaszczynie. Upominkiem specjalnym był przygotowany na tą okazję tort, przyozdobiony symbolami licznych osiągnięć jubilata (szkoła podstawowa, chór, drużyna harcerska, zespół kaszubski oraz straż pożarna).

Końcowa część zebrania obejmowała poczęstunek, podczas którego, w nieco luźniejszej atmosferze, uczestnicy wspominali wydarzenia minionego roku oraz rysowali plany na lata następne.

Galeria zdjęć