•  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/2.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/3.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/4.jpg

   

 

 

Statystyka zdarzeń za rok 2011

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach w styczniu 2012 roku wydała „Informator za 2011 rok”. Znalazły się w nim zestawienia statystyczne i analityczne wybranych aspektów funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej z obszaru powiatu kartuskiego, w tym także Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie. Poniżej przedstawiamy tabele i wykresy odnoszące się do bieżącej działalności ratowniczo – gaśniczej (zestawienia przedstawiające zagadnienia specjalistyczne zostały pominięte). Prezentujemy stronę tytułową informatora, w tym wykaz autorów, oraz następujące zestawienia:
1.    Zdarzenia w Powiecie Kartuzy w latach 2002-2011.
2.    Ilość zdarzeń w gminach – dane za lata 2010-2011.
3.    Zestawienie ilości podejmowanych interwencji w latach 2009-2011 Część A – OSP w Chwaszczynie odnotowano w pozycji nr 47.
4.    Zestawienie ilości podejmowanych interwencji w latach 2009-2011 Część B – OSP w Chwaszczynie odnotowano w pozycji nr 47.
5.    Działania interwencyjne straży pożarnych w latach 2010-2011; Udział w działaniach zastępów i strażaków KP PSP w Kartuzach; Udział w działaniach zastępów i strażaków OSP Powiatu Kartuzy.
6.    Zestawienie działań interwencyjnych podejmowanych przez jednostki straży pożarnej 2010-2011; Pożary według wielkości w poszczególnych gminach powiatu 2010-2011.
7.    Zestawienie działań interwencyjnych podejmowanych przez jednostki straży pożarnej w poszczególne dni tygodnia; Zestawienie działań interwencyjnych podejmowanych przez jednostki straży pożarnej w poszczególnych miesiącach.
8.    Zestawienie ilości pożarów według rodzaju obiektów 2010-2011.
9.    Zestawienie ilości pożarów według przyczyn powstania 2010-2011.
10.    Straty spowodowane przez pożary, wartość uratowanego mienia 2010-2011; Przyczyny miejscowych zagrożeń w poszczególnych gminach powiatu za rok 2011.
11.    Udział służb współdziałających z jednostkami straży pożarnej.
12.    Oceny z inspekcji gotowości bojowej OSP powiatu Kartuskiego w roku 2011 – OSP w Chwaszczynie odnotowano w pozycji „Gmina Żukowo / Chwaszczyno”.