•  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/2.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/3.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/4.jpg

   

 

 

Przegląd Jednostek OSP Gminy Żukowo

W sobotę 26 listopada 2011 roku przeprowadzono drugą część Przeglądu Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Żukowo. Przeglądowi podlegała tego dnia także nasza jednostka, a jego przebieg opisuje niniejszy artykuł.

Przeglądu dokonała Komisja pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach st. bryg. inż. Edmunda Kwidzińskiego (Prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP RP) oraz druha Romana Węsierskiego (Komendanta Miejsko-Gminnego Związku OSP RP). W przeglądzie uczestniczył Zarząd OSP w Chwaszczynie oraz kilkunastu druhów z naszej jednostki.

Przegląd rozpoczął się o godz. 10.30 i trwał około godziny. Jego przedmiotem były w szczególności stan oraz sposób utrzymania i użytkowania strażnicy, samochodu bojowego, sprzętu ratowniczego, nadto kwalifikacje kierowców, prawidłowe działanie systemu alarmowania i łączności, oraz szereg innych czynników mających wpływ na zdolność jednostki do prowadzenia działań ratowniczych. Komisja nakazała także wykonanie ćwiczenia praktycznego, polegającego na przygotowaniu linii gaśniczej oraz linii zasilania samochodu bojowego, w pełnym umundurowaniu ochronnym i przy wykorzystaniu aparatów ochrony dróg oddechowych.

Po dokonaniu przeglądu omówiono jego wynik oraz przedstawiono wnioski dotyczące każdej z badanych kwestii. Jest nam niezmiernie miło zakomunikować druhom OSP w Chwaszczynie oraz pozostałym mieszkańcom naszej miejscowości, że nasza jednostka otrzymała w ramach tegorocznego przeglądu po raz kolejny najwyższą możliwą ocenę – wyróżniającą (5,5/5,5). Jesteśmy niezmiernie dumni z tego wyniku i pragniemy pogratulować oraz podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do jego osiągnięcia.

Galeria