•  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/2.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/3.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/4.jpg

   

 

 

STRAŻACY PRZESTRZEGAJĄ I APELUJĄ !!!!!!!!!

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaszczynie apeluje do mieszkańców  o zachowanie szczególnej ostrożności podczas sezonu grzewczego.

 

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru,
a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych. Czad jest bezbarwny i bezwonny, dlatego chwila, kiedy staje się groźny dla naszego organizmu jest tak trudna do ustalenia. W związku z tym należy stawiać na profilaktykę. Przepisy zobowiązują także do regularnego czyszczenia kominów!

 

 

 

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla: jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku), który blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca
w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.

Aby uniknąć zaczadzenia należy bezwzględnie przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza.Użytkować sprawne techniczne urządzenia oraz stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu.Częstą praktyką jest także zaklejanie i zasłanianie  kratek wentylacyjnych. Nie należy tego czynić gdyż  poprawność działania wentylacji służy wymianie powietrza
w pomieszczeniach mieszkalnych. W przypadku wymiany okien na nowe, należy sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej
o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację. Należy także często wietrzyć pomieszczenia, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien oraz nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem.W takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie,
w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej. Dobrym zwyczajem jest także stosowanie czujników wywołujących lokalny alarm w przypadku pojawienia się
w pomieszczeniu stężeń czadu czy też gazu powyżej dopuszczalnych norm. Pamiętajmy jednak aby były to urządzenia dobrej jakości i certyfikowane.

Jest wiele przyczyn powstawania pożarów. Stosując jednak kilka podstawowych zasad możemy je całkowicie wyeliminować lub ograniczyć do minimum. W przypadku stosowania elektrycznych urządzeń grzewczych zadbajmy
o właściwy stan instalacji elektrycznej oraz miejsca ustawiania urządzeń grzewczych. Nie lubią one bliskości materiałów łatwopalnych takich jak wykładziny podłogowe, drewniane zabudowy czy też ciecze palne. A przede wszystkim żadne z urządzeń grzewczych nie lubi w swoim otoczeniu bałaganu. Nie stawiajmy blisko pieców kartonów, łupin drewna czy podpałek.

Zwracamy się zatem z apelem o utrzymanie porządku w piwnicach,
w szczególności w pomieszczeniach takich jak kotłownie i składy opału oraz  o to, aby w każdym domu znajdowała się sprawna gaśnica typu ABC minimum 4 kilogramowa stanowiąca nasz podręczny sprzęt przeciwpożarowy.

Wysoka temperatura, czasem iskry z otwartego paleniska mogą w mgnieniu oka i poza naszą kontrolą wywołać pożar stanowiący zagrożenie dla naszego życia, zdrowia i mienia.

Warto też pomyśleć o ubezpieczeniu swojego mienia. Na rynku ubezpieczeniowym jest wiele firm, które świadczą w tym zakresie usługi. W przypadku nieszczęścia świadczenie odszkodowawcze pozwoli nam szybciej stanąć na nogi
i odbudować nasz dom. Przy zawieraniu polisy warto jednak zwrócić uwagę na jej zakres oraz wymogi i ograniczenia zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, pozwoli nam to na uniknięcie wielu kontrowersyjnych sytuacji w przypadku zgłaszania szkody.

Pamiętajmy, chwila nieuwagi, małe zaniedbanie może kosztować nas bardzo wiele, a życie nasze i naszych najbliższych jest najcenniejsze.

Zachęcamy także do wzbogacania swojej wiedzy  poprzez odwiedzanie stron internetowych Państwowej Straży Pożarnej. Jedna z takich stron gdzie można
w zaledwie kilka minut zadbać o swoje bezpieczeństwo  znajduje się pod linkiem:

https://www.straz.pl/badz-bezpieczny/czad-cichy-zabojca

 Ze strażackim pozdrowieniem

 

dh Krzysztof Glaza

sekretarz zarządu

OSP Chwaszczyno