•  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/2.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/3.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/4.jpg

   

 

 

UROCZYSTE PRZEKAZANIE NOWYCH SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHWASZCZYNIE

 

 

 

 

Dostojni goście, dźwięk syreny, biel i czerwień na maskach samochodów pożarniczych oraz przepiękna słoneczna pogoda. W piątkowe popołudnie 26 kwietnia 2019 roku  duma rozpierała druhów chwaszczyńskiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Po wielu latach starań i zabiegów nastąpiło uroczyste przekazanie kluczyków do nowych pojazdów:średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego marki Mercedes Benz oraz samochodu pomocniczego Renault Kangoo.

 

 

Oficjalne uroczystości, w których udział wzięli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej
w osobach Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego starszego brygadiera Piotra Sochy, Komendanta Powiatowego brygadiera Romualda Pituły, władz samorządowych z Wicestarostą panem Piotrem Fikusem, burmistrzem Żukowa panem Wojciechem Kankowskim, Przewodniczącym Rady Miejskiej panem Witoldem Szmidtke, zastępcą panem Albinem Bychowskim, radnymi panią Jolanta Wiercińską, panami  Jackiem Fopke i Tadeuszem Klawikowskim oraz radnymi poprzedniej kadencji panami Mirosławem Nowakiem oraz Stanisławem Groth rozpoczęły się już  tradycyjnie Mszą Świętą
w kościele parafialnym. Zaszczycili  także swoją obecności przedstawiciele władz związkowych
z druhem Edmundem Kwidzińskim- Prezesem Zarządu Powiatowego na czele, druhem Zygfrydem Pitułą Prezesem Gminnym, Komendantem Gminnym dh Bartłomiejem Rzepką oraz przedstawiciele Nadleśnictwa Gdańsk i Kolbudy. Licznie, co stanowiło największą radość przybyli także  darczyńcy bez ofiarności których, zakup tak nowoczesnego sprzętu nie byłby możliwy.

Uroczystość było także okazją do wręczenia medali i wyróżnień. Złotym znakiem związku najwyższym odznaczeniem przyznawanym strażakom – ochotnikom uhonorowany został Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Baninie dh Kazimierz Bastian, złotym medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” druh Jan Samp, srebrnymi druhowie Sławomir Kolka, Paweł Fikus, Janusz Płocki, Marcin Licbarski, Piotr Licbarski, Łukasz Secke, a brązowym dh Paweł Wiśniewski. Wręczenia medali dokonał Prezes Zarządu Powiatowego dh Edmund Kwidzyński oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego starszy brygadier Piotr Socha w asyście Prezesa Gminnego dh Zygfryda Pituły, którym z tego miejsca Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie serdecznie dziękuję za tak liczne wyróżnienie oraz docenienie ofiarności strażaków.

Przywitania zaproszonych gości, licznie przybyłych pocztów sztandarowych z jednostek  Gminy Żukowo, przedstawicieli tych jednostek i mieszkańców dokonał Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
w Chwaszczynie dh Ludwik Secke. W ciepłych słowach podziękował wszystkim tym, których zasługą jest to wspólne dzieło w postaci dwóch samochodów. Szczególne słowa padły pod adresem wspaniałych darczyńców, przedsiębiorców z Chwaszczyna i okolicznych miejscowości. Zwieńczeniem złożonych podziękowań było wręczenie pamiątkowych pater i statuetek. W tej jakże skromnej formie strażacy z Chwaszczyna wyraziliswoje uznanie władzom samorządowym, państwowym, ludziom wielkiego serca –  darczyńcom za okazaną pomoc.

Poświęcenia samochodów dokonał proboszcz  parafii ks. Piotr Gruba, a przekazania kluczyków do Mercedesa Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Socha, Burmistrz Wojciech Kankowski i przedstawiciel darczyńców pan Mirosław Makurat. Kluczyki do pojazdu pomocniczego Renault Kangoo wręczyli  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.

W imieniu darczyńców głos zabrał pan Roman Walder, który wyraził słowa uznania dla codziennej służby strażaków oraz przekazał słowa wsparcia w dalszej działalności jednostki na rzecz mieszkańców.

Uroczystość była także okazją do złożenia szczególnych podziękowań  tym wszystkim, bez których codzienne funkcjonowanie jednostki nie byłoby możliwe, a więc współorganizatorom właścicielom Dworku Oleńka w Tuchomiu,  najbliższym sąsiadom oraz druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie za ich ofiarność i poświęcenie, a  małżonkom i towarzyszkom życia za wyrozumiałość i ogromną cierpliwość.

Zwieńczeniem oficjalnych uroczystości była wspólna biesiada strażacka przy muzyce, która jest zawsze okazją do wspomnieńi zacieśniania dalszych przyjaźni.

Galeria

 

opracował

dh Krzysztof Glaza

sekretarz OSP Chwaszczyno