•  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/2.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/3.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/4.jpg

   

 

 

Pracowity koniec roku +niespodzianka muzyczna

Ostatni kwartał tego roku był dla naszej jednostki okresem niezwykle pracowitym. Prócz podejmowania akcjach ratowniczo-gaśniczych przydarzyło nam się także uczestnictwo w szeregu ważnych wydarzeniach.

 

I. Odbiór strażnicy

 

W poniedziałek 16 grudnia 2013 roku miało miejsce spotkanie dotyczące odbioru technicznego zmodernizowanej strażnicy OSP w Chwaszczynie. Wnikliwie przeanalizowano dokumentację prowadzenia robót, zbadano prawidłowość i rzetelność wykonanej pracy, jak również funkcjonalność zastosowanych rozwiązań. Po ukończeniu czynności ustalono czas potrzebny na dokonanie drobnych poprawek oraz uporządkowanie obiektu. Mamy nadzieję, że do połowy stycznia 2014 roku strażnica będzie już ostatecznie ukończona, posprzątana i gotowa do normalnego użytkowania. O ponownym otwarciu obiektu powiadomimy Państwa w oddzielnym artykule.

 Zdjęcia

II. Szkolenie podstawowe

 

W wykonaniu stosownej decyzji Komendanta Powiatowego PSP w Kartuzach, w okresie od października do grudnia 2013 roku, w Gminie Żukowo, przeprowadzono szkolenie podstawowe strażaków OSP, przy czym tym razem, prócz nowych druhów w szkoleniu uczestniczyła także kadra już doświadczona (w ramach odnowienia uprawnień). Szkolenie składało się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Miejscem prowadzenia zajęć były kolejno strażnice w Baninie, Chwaszczynie i Miszewie.

 

W zakresie szkolenia teoretycznego, strażacy otrzymali kody dostępu do specjalnej platformy e-learningowej, gdzie samodzielnie zapoznawali się z materiałami dydaktycznymi. Następnie, na prelekcjach wygłaszanych przez strażaków zawodowych, omawiano i pogłębiano poszczególne zagadnienia programowe. Zajęcia praktyczne, prowadzone przez druhów z Komendy Powiatowej PSP w Kartuzach, miały na celu wypracowanie u strażaków ochotników określonych zachowań, zgodnych z ustalonymi procedurami, we wszelkiego rodzaju sytuacjach rzeczywistych. Instruktorzy kładli tu szczególny nacisk na kwestie BHP przy prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych. Całość zakończyła się stosownymi egzaminami, które odbyły się dnia 30.11.2013r. w Miszewie oraz dnia 14.12.2013r. w Baninie.

 

III. Szkolenie z zakresu rachunkowości

 

W sobotę 21 grudnia 2013 roku w Szymbarku odbyło się szkolenie dla osób zarządzających finansami ochotniczych straży pożarnych. Na kurs zaproszono osoby zajmujące się tą tematyką, reprezentujące wszystkie jednostki powiatu kartuskiego. Organizatorem spotkania był Zarząd Wojewódzki Związku OSP RP w Gdańsku w porozumieniu z Komendą Powiatową PSP w Kartuzach. Miejsca do spotkania użyczyła OSP w Szymbarku.

 

Prowadzący przybliżył zgromadzonym założenia podstawowych aktów prawnych, regulujących funkcjonowanie jednostek OSP, zwracając uwagę na wynikające z nich uprawnienia i obowiązki. Następnie omówił sposoby ewidencjonowania wyposażenia, jak również zasady prawidłowej księgowości, z zastosowaniem specjalistycznych druków udostępnianych przez Związek OSP RP.

 

Spotkanie to znakomicie odświeżyło naszą wiedzę, co przyda się w kontekście rocznego zebrania sprawozdawczego, zaplanowanego na drugą połowę lutego 2014 roku.

 

IV. Materiały promocyjne Związku OSP RP – strażacka lista przebojów

 

Na portalu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, w artykule z dnia 28 grudnia 2013 roku pt. „Strażackie klipy muzyczne”, udostępniono 14 teledysków, w których występują strażacy ochotnicy z różnych rejonów naszego kraju. Utwory te są bardzo zróżnicowane, odzwierciedlają poszczególne aspekty działalności jednostek OSP i drużyn MDP, często z przymrużeniem oka, lecz niekiedy także „na poważnie”.

 

·  Głos mają dzieci - druh Artur

·  Bo mój chłopak jest strażakiem" - druhna Nikola

·  Taka miłość się nie zdarza - Buenos Aires

·  Jak mam to mam - Fajters

·  Oj szalała, szalała - Kwaśnica

·  Popatrz dookoła - Mejk

·  Żyje się raz - druh Damian

·  Zapomnij o mnie - Lena

·  Dzień za dniem - Exotic

·  Kawalerski duch - Bayer Full

·  Poranna - Nico

·  Zbójnicki - Kotlicek & BF

·  Zakochana Para - Andre

·  Polskie serce - Bayer Full

 

 

Zwracamy uwagę na fakt, że zamieszczony w wykazie utwór Andre pt. „Zakochana para” nakręcony został na terenie powiatu kartuskiego. Zachęcamy do odgadnięcia, w której miejscowości rozgrywa się akcja tego teledysku oraz jakie jednostki OSP tam występują.