Galeria

25.09.2019-6.46 Chwaszczyno ulica Oliwska

 Zastęp GCBA i SLRt uczestniczyły w ćwiczeniach przeciwpożarowych. Scenariusz zakładał pożar jednej z hal produkcyjnej, ewakuacja osoby poszkodowanej i udzielnie jej pomocy przed medycznej.