Galeria

25.04.2019-10.22 Chwaszczyno ulica Oliwska

 

Zastęp SLRt została zadysponowany do usunięcia substancji ropopochodnej.