Galeria

06.04.2019-9.02 Chwaszczyno ulica Gdyńska

 

Zostaliśmy zadysponowani dwoma zastępami do zneutralizowania substancji ropopochodnej. Zastęp SLRt neutralizował plamę w Chwaszczynie na skrzyżowaniu ulicy Gdyńskiej i Wąskiej, a zastęp  GCBA w Tuchomiu.