•  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/2.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/3.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/4.jpg

   

 

 

Witamy na stronie!

Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka

27.05.2024

 

Więcej

1,5% podatku dla OSP Chwaszczyno

04.01.2024

Przyjaciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie
Rozpoczęła się kampania 1,5%
Trwa od 1.01.2023 r. do 2.05.2023 r. Zachęć przyjaciół i najbliższych do przekazania 1,5%  na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie.
 

Więcej

Nowy sprzęt dla jednostki OSP w Chwaszczynie

25.10.2023

Nowy sprzęt dla jednostki OSP w Chwaszczynie w ramach zadania 

„Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki 
w niezbędny sprzęt i wyposażenie” 

Dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

jednostka nasza pozyskała dwie  prądownice z łamanym przegubem, profesjonalny zestaw do oznakowania miejsca zdarzenia oraz ubrania indywidualnej ochrony osobistej.
Pozyskany sprzęt zwiększy zapewne bezpieczeństwo naszych druhów w czasie wykonywania działań ratowniczo – gaśniczych.
 
 
 

Więcej

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ BOCHATEREM

10.09.2023

 

Więcej

Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka

16.05.2023

 
Strażacy z Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaszczynie zapraszają serdecznie na piknik rodzinny.
Gwarantujemy moc atrakcji, praktyczne pokazy sprzętu pożarniczego, gry i zabawy z upominkami dla najmłodszych.
W trakcie pikniku odbędzie się nabór dzieci i młodzieży chcących wstąpić w nasze szeregi.
 
 

Więcej

Dzień strażaka

08.05.2023

 Dnia 05.05.2023 druhowie z naszej jednostki OSP Chwaszczyno świętowali Dzień Strażaka.

Więcej

1,5% podatku dla OSP Chwaszczyno

08.03.2023

Przyjaciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie
Rozpoczęła się kampania 1,5%
Trwa od 1.01.2023 r. do 2.05.2023 r. Zachęć przyjaciół i najbliższych do przekazania 1,5%  na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie.

 

Więcej

Oddziały przedszkolne w OSP Chwaszczyno

06.05.2022

 

Więcej

Druh Kryspin pomaga na Ukrainie

27.03.2022

Warto przeczytać artykuł o pomocy naszego druha Kryspina na Ukrainie.  https://sportowefakty.wp.pl/pilka-nozna/991664/polski-kierowca-ratuje-ukrainskie-dzieci-nogi-sie-pode-mna-ugiely

Więcej

Zmarł druh Piotr Licbarski

23.12.2021

W dniu 16 grudnia 2021 roku zmarł wieloletni kierowca, członek zarządu oraz komisji rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie dh Piotr Licbarski.
Zarząd OSP w Chwaszczynie oraz druhowie całej jednostki składają najszczersze kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i osobom najbliższym.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Więcej

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

06.06.2021

W dniu 29.05.2021r. odbyło sie walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Na zebraniu wybrany zostal nowy zarząd oraz komisja rewizyjna.

Więcej

"Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego wg. stanu na dzień 01.01.2021 r."

08.04.2021

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Nazwa i adres podmiotu publicznego Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaszczynie, ul. Stefana Żeromskiego 9, 80-209 Chwaszczyno

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Portal sprawozdawczy GUS portal.stat.gov.pl

Urząd Statystyczny ul. St. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin

Numer identyfikacyjny REGON 19288564700000

Stan w dniu 01.01.2021 r. Termin przekazania: do 31.03.2021 r. 

Obowiązek przekazania danych wynika z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.).

Dane kontaktowe E-mail sekretariatu podmiotu krzysztofglaza@interia.pl E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz krzysztofglaza@interia.pl Telefon kontaktowy 697723395 Data 2021-03-28 Miejscowość Chwaszczyno

Lokalizacja siedziby podmiotu Województwo WOJ. POMORSKIE Powiat Powiat kartuski Gmina Żukowo (obszar wiejski) Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do: [ X ] 1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego [    ] 2) wojewody [    ] 3) nie dotyczy W przypadku wskazania odpowiedzi „nie dotyczy” prosimy o podanie wyjaśnień: 

Dział 1. Dostępność architektoniczna Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

1

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

[ X ] TAK [    ] NIE [    ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne: 2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem 

[ X ] TAK [    ] NIE

Więcej

POMÓŻ INNYM W WALCE Z CHOROBĄ!

19.11.2020

Każda osoba, która pokonała chorobę COVID-19 lub przeszła zarażenie wirusem SARS-CoV-2, jest potencjalnym dawcą osocza, mogącym uratować zdrowie lub życie innych ludzi.

Więcej

STRAŻACY PRZESTRZEGAJĄ I APELUJĄ !!!!!!!!!

16.11.2019

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaszczynie apeluje do mieszkańców  o zachowanie szczególnej ostrożności podczas sezonu grzewczego.

 

Więcej

UROCZYSTE PRZEKAZANIE NOWYCH SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHWASZCZYNIE

05.05.2019

Dostojni goście, dźwięk syreny, biel i czerwień na maskach samochodów pożarniczych oraz przepiękna słoneczna pogoda. W piątkowe popołudnie 26 kwietnia 2019 roku  duma rozpierała druhów chwaszczyńskiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Po wielu latach starań i zabiegów nastąpiło uroczyste przekazanie kluczyków do nowych pojazdów:średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego marki Mercedes Benz oraz samochodu pomocniczego Renault Kangoo.

Więcej

Przywitanie nowego samochodu

07.12.2018

W poniedziałek 3 grudnia mieszkańcy oraz druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie w obecności znamienitych gości przywitali długo oczekiwany nowy samochód ratowniczo – gaśniczy dla tutejszej jednostki. Dzięki przychylność ze strony władz samorządowych, Państwowej Straży Pożarnej, instytucji państwowych, a przede wszystkim ogromnemu wsparciu lokalnych przedsiębiorców zakończyły się sukcesem kilkuletnie starania.

Więcej

Przetarg na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie

02.08.2018

 

 

 

Więcej

Statystyka zdarzeń za rok 2016

23.01.2017

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach w styczniu 2017 roku wydała „Informator za 2016 rok”. Znalazły się w nim zestawienia statystyczne i analityczne wybranych aspektów funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej z obszaru powiatu kartuskiego, w tym także Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie

Więcej

Doposażenie jednostki

28.11.2016

Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaszczynie z przyjemnością informuje, że w drugim półroczu bieżącego roku udało się pozyskać dalszy sprzęt ochrony osobistej strażaków (umundurowanie bojowe), jak również motopompę pływającą oraz podporę ratowniczą. Podpora jest już w drodze do naszej jednostki, a jej przybycie pozwoli na zamknięcie procedur tegorocznych starań o pozyskanie sprzętu ratowniczo-gaśniczego. 

Więcej

Inspekcja Gotowości Operacyjnej

31.10.2016

W sobotę 29 października 2016 roku przeprowadzono Inspekcję Gotowości Operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie, a jej przebieg opisuje niniejszy artykuł.

Więcej

ZADBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE I ŻYCIE

04.10.2016

Więcej

Obchody Dnia Strażaka

02.06.2016

W poniedziałek 02 maja 2016 roku OSP w Chwaszczynie obchodziła Dzień Strażaka, tj. uroczystość św. Floriana, patrona strażaków. Udział w niej wzięli druhowie z tutejszej jednostki, ich rodziny i bliscy, zaproszeni goście oraz inni mieszkańcy naszej miejscowości.

 

Więcej

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

21.02.2016

W sobotę 13 lutego 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP w Chwaszczynie. Członkowie naszej jednostki wraz z zaproszonymi gośćmi omówili tego dnia działalność prowadzoną w roku ubiegłym, jak również poczynili plany dotyczące roku bieżącego. Nadto przeprowadzono wybory władz OSP w Chwaszczynie na kolejną pięcioletnią kadencję. 

 

Więcej

Statystyka zdarzeń za rok 2015

24.01.2016

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach w styczniu 2015 roku wydała „Informator za 2015 rok”. Znalazły się w nim zestawienia statystyczne i analityczne wybranych aspektów funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej z obszaru powiatu kartuskiego, w tym także Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie.

 

Więcej

Inspekcja gotowości operacyjnej

07.12.2015

W piątek 27 listopada 2015 roku przeprowadzono Inspekcję Gotowości Operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie, a jej przebieg opisuje niniejszy artykuł.

 

Więcej

Odnaleziono sztandar ZBoWiD w Chwaszczynie

03.11.2015

W październiku 2015 roku miało miejsce odkrycie o ogromnym znaczeniu dla historii Chwaszczyna i okolicznych miejscowości – odnaleziono sztandar Związku Bojowników o Wolność i Demokrację – Koła w Chwaszczynie. Odkrycia dokonał Tadeusz Dargacz, a tych przebieg poszukiwań opisuje niniejszy artykuł. 

Więcej

ZADBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE I ŻYCIE

10.10.2015

TLENEK WĘGLA – CICHY ZABÓJCA

Więcej

OSP w Chwaszczynie pozyskała nowy sprzęt

04.08.2015

Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaszczynie z przyjemnością informuje o pozyskaniu nowego urządzenia ratowniczego w postaci kamery termowizyjnej „Flir” wraz z osprzętem towarzyszącym.

 

 

Więcej

Podziękowanie dla funduszy publicznych

04.02.2015

W wykonaniu obowiązku sprawozdawczego za rok 2014, Zarząd OSP w Chwaszczynie uprzejmie informuje, że nasza jednostka w minionym roku pozyskała sprzęt ratowniczy z wykorzystaniem środków publicznych.

Więcej

Walne Zebranie Sprawozdawcze

21.01.2015

W sobotę 17 stycznia 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Chwaszczynie. Członkowie naszej jednostki wraz z zaproszonymi gośćmi omówili tego dnia działalność prowadzoną w roku ubiegłym, jak również poczynili plany dotyczące roku bieżącego.

Więcej

Statystyka zdarzeń za rok 2014

21.01.2015

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach w styczniu 2014 roku wydała „Informator za 2014 rok”. Znalazły się w nim zestawienia statystyczne i analityczne wybranych aspektów funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej z obszaru powiatu kartuskiego, w tym także Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie.

Więcej

Inspekcja Gotowości Operacyjnej

23.11.2014

W sobotę 22 listopada 2014 roku przeprowadzono Inspekcję Gotowości Operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie, a jej przebieg opisuje niniejszy artykuł.

Więcej

Poświęcenie nowego samochodu ratowniczego i boksu garażowego

09.11.2014

W piątek 07 listopada 2014 roku miała miejsce uroczystość otwarcia nowego garażu i przyjęcia nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie. Relację z tej uroczystości prezentuje niniejszy artykuł.

Więcej

ZADBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO - TLENEK WĘGLA

04.10.2014

Rozpoczyna się okres grzewczy. Wraz z nim wzrasta  zagrożenie zatrucia TLENKIEM WĘGLA.

Więcej

Gminy Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych

11.07.2014

W niedzielę 29 czerwca 2013 roku odbyły się Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Żukowo, w których uczestniczyli także zawodnicy z OSP w Chwaszczynie.

Więcej

Walne Zebranie Sprawozdawcze

23.02.2014

W sobotę 22 lutego 2014 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Chwaszczynie. Członkowie naszej jednostki wraz z zaproszonymi gośćmi omówili tego dnia działalność prowadzoną w roku ubiegłym, jak również poczynili plany dotyczące roku bieżącego.

 

Więcej

Statystyka zdarzeń za rok 2013

23.02.2014

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach w styczniu 2014 roku wydała „Informator za 2013 rok”. Znalazły się w nim zestawienia statystyczne i analityczne wybranych aspektów funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej z obszaru powiatu kartuskiego, w tym także Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie.

 

Więcej

Pracowity koniec roku +niespodzianka muzyczna

31.12.2013

 

Ostatni kwartał tego roku był dla naszej jednostki okresem niezwykle pracowitym. Prócz podejmowania akcjach ratowniczo-gaśniczych przydarzyło nam się także uczestnictwo w szeregu ważnych wydarzeniach.

Więcej

Inspekcja Gotowości Operacyjnej

25.11.2013

W sobotę 23 listopada 2013 roku przeprowadzono Inspekcję Gotowości Operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie, a jej przebieg opisuje niniejszy artykuł

Więcej

ZADBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO - TLENEK WĘGLA

29.09.2013

Więcej

Rozbudowa strażnicy OSP

11.07.2013

We wtorek 09 lipca 2013 roku miało miejsce przekazanie wykonawcy terenu użytkowanego przez OSP w Chwaszczynie, jako terenu pod rozbudowę posadowionej tam strażnicy.

Więcej

Gminne Zawody OSP

30.06.2013

W sobotę 29 czerwca 2013 roku odbyły się Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Żukowo, w których uczestniczyli także zawodnicy z OSP w Chwaszczynie.

Więcej

Święcenia kapłańskie i msza prymicyjna ks. Krzysztofa Paska

03.06.2013

Z dumą i radością informujemy, że w sobotę 01 czerwca 2013 roku w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, z rąk ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego, święcenia kapłańskie otrzymał druh Krzysztof Pasek, członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie.

Więcej

Obchody Dnia Strażaka

13.05.2013

W piątek 10 maja 2013 roku OSP w Chwaszczynie obchodziła Dzień Strażaka, tj. uroczystość św. Floriana, patrona strażaków. Udział w niej wzięli druhowie z tutejszej jednostki, ich rodziny i bliscy, zaproszeni goście oraz inni mieszkańcy naszej miejscowości.

Więcej

Walne Zebranie Sprawozdawcze

03.03.2013

W sobotę 02 marca 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Chwaszczynie. Członkowie naszej jednostki wraz z zaproszonymi gośćmi omówili tego dnia działalność prowadzoną w roku ubiegłym, jak również poczynili plany dotyczące roku bieżącego.

Więcej

Statystyka zdarzeń za rok 2012

27.01.2013

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach w styczniu 2013 roku wydała „Informator za 2012 rok”. Znalazły się w nim zestawienia statystyczne i analityczne wybranych aspektów funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej z obszaru powiatu kartuskiego, w tym także Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie.

Więcej

Inspekcja Gotowości Operacyjnej

18.11.2012

W sobotę 17 listopada 2012 roku przeprowadzono Inspekcję Gotowości Operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie, a jej przebieg opisuje niniejszy artykuł.

Więcej

ZADBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE I ŻYCIE

06.10.2012

TLENEK WĘGLA – CICHY ZABÓJCA

 

Więcej

Gminne Zawody OSP

27.06.2012

W niedzielę 24 czerwca 2012 roku odbyły się Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Żukowo, na których zawodnicy z OSP w Chwaszczynie odnieśli znaczący sukces.

Więcej

Odznaczenia dla naszej jednostki.

02.06.2012

Miesiąc maj obfitował odznaczeniami i medalami dla naszej jednostki.

Więcej

Nowa motopompa dla OSP w Chwaszczynie

27.03.2012

Zarząd OSP w Chwaszczynie z dumą informuje, że dzięki przychylności i hojności mieszkańców Chwaszczyna, udało się pozyskać dla naszej jednostki motopompę model PO-5.

Więcej

Zebranie sprawozdawcze

21.02.2012

Dnia 18 lutego 2012 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Chwaszczynie. Członkowie naszej jednostki oraz zaproszeni goście omawiali tego dnia działalność prowadzoną w roku ubiegłym oraz planowali dalsze przedsięwzięcia na rok bieżący.
 

Więcej

Statystyka zdarzeń za rok 2011

04.02.2012

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach w styczniu 2012 roku wydała „Informator za 2011 rok”. Znalazły się w nim zestawienia statystyczne i analityczne wybranych aspektów funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej z obszaru powiatu kartuskiego, w tym także Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie. Poniżej przedstawiamy tabele i wykresy odnoszące się do bieżącej działalności ratowniczo – gaśniczej (zestawienia przedstawiające zagadnienia specjalistyczne zostały pominięte). Prezentujemy stronę tytułową informatora, w tym wykaz autorów, oraz następujące zestawienia:

Więcej

Akcja 1% podatku na rzecz OSP w Chwaszczynie

08.01.2012

Zarząd OSP w Chwaszczynie przedstawia instrukcję obliczania i przekazania 1% podatku na rzecz OSP w Chwaszczynie za pośrednictwem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (stanowiącego organizację pożytku publicznego).

Szanowni Państwo! Ustawodawca dał nam możliwość dysponowania jednym procentem podatku dochodowego, który corocznie przekazujemy na rzecz Skarbu Państwa. Zechciejmy wykorzystać możliwość przeznaczenia tych środków na poprawę naszego wspólnego bezpieczeństwa.

Więcej

Odznaczenia dla honorowych krwiodawców

06.12.2011

Na portalu Kartuzy.info ukazał się ostatnio artykuł „Odznaczenia dla honorowych krwiodawców” autorstwa Bartka Gruba, opisujący przebieg uroczystości związanej z działalnością klubu Honorowych Dawców Krwi. Poniżej przedstawiamy przedruk tej publikacji, mającej na celu m.in. popularyzację honorowego krwiodawstwa. Z dumą podkreślamy, że jedną z osób wyróżnionych jest mieszkaniec naszej miejscowości, druh Piotr Licbarski – członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie.

Więcej

Przegląd Jednostek OSP Gminy Żukowo

26.11.2011

W sobotę 26 listopada 2011 roku przeprowadzono drugą część Przeglądu Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Żukowo. Przeglądowi podlegała tego dnia także nasza jednostka, a jego przebieg opisuje niniejszy artykuł.

Więcej

Tlenek węgla (CZAD)

26.10.2011

Więcej

Zaproszenie

31.08.2011

Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaszczynie pragnie zaprosić państwa na turniej piłki nożnej o

Puchar Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie.

Więcej

Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze

27.06.2011

 

W niedzielę 26 czerwca 2011 roku odbyły się zawody sportowo – pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Żukowo.

 

 

Więcej

Udział w festynie

21.06.2011

Dnia 19.06.2011 nasza jednostka została zaproszona przez dyrekcję szkoły w Tuchomiu do wzięcia udziału w festynie.

 

Więcej

Doposażenie OSP w Chwaszczynie

08.06.2011

Dalsze doposażenie OSP w Chwaszczynie

 Dzięki ofiarności Sołectwa Tuchom, Sołectwa Chwaszczyno, Gminy Żukowo oraz przy wykorzystaniu środków własnych OSP w Chwaszczynie, udało się zakupić dla naszej jednostki kolejny sprzęt ratowniczy.

Więcej

Uroczystość św. Floriana Patrona Strażaków

15.05.2011

W środę 4 maja 2011 roku OSP w Chwaszczynie obchodziła uroczystość patrona strażaków św. Floriana. Udział w niej wzięli strażacy, ich rodziny i bliscy, zaproszeni goście oraz inni mieszkańcy naszej miejscowości. Podkreślenia wymaga fakt, iż uroczystość stanowiła punkt kulminacyjny obchodów 110-lecia działalności OSP w Chwaszczynie.

Więcej

1% podatku dla OSP Chwaszczyno

24.03.2010

Prosimy o przekazywanie jednego procenta podatku na rzecz naszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Z otrzymanych darowizn zakupujemy niezbędny sprzęt, który posłuży nam wszystkim do zachowania bezpieczeństwa.

Więcej

Uruchomiliśmy stronę firmową

24.03.2010

Szanowni Państwo!
W dniu dzisiejszym uruchomiliśmy naszą pierwszą stronę internetowej, na której będziemy przedstawiać aktualne informacje z życia Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie. Nie zapomnimy także o historii - wyodrębniliśmy osobny dział, w którym znajdują się informacje o początkach naszej OSP.

Więcej