•  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/2.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/3.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/4.jpg

   

 

 

Witamy na stronie!Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

 

 

1% dla OSP Chwaszczyno

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

06.06.2021

W dniu 29.05.2021r. odbyło sie walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Na zebraniu wybrany zostal nowy zarząd oraz komisja rewizyjna.

Więcej

"Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego wg. stanu na dzień 01.01.2021 r."

08.04.2021

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Nazwa i adres podmiotu publicznego Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaszczynie, ul. Stefana Żeromskiego 9, 80-209 Chwaszczyno

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Portal sprawozdawczy GUS portal.stat.gov.pl

Urząd Statystyczny ul. St. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin

Numer identyfikacyjny REGON 19288564700000

Stan w dniu 01.01.2021 r. Termin przekazania: do 31.03.2021 r. 

Obowiązek przekazania danych wynika z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.).

Dane kontaktowe E-mail sekretariatu podmiotu krzysztofglaza@interia.pl E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz krzysztofglaza@interia.pl Telefon kontaktowy 697723395 Data 2021-03-28 Miejscowość Chwaszczyno

Lokalizacja siedziby podmiotu Województwo WOJ. POMORSKIE Powiat Powiat kartuski Gmina Żukowo (obszar wiejski) Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do: [ X ] 1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego [    ] 2) wojewody [    ] 3) nie dotyczy W przypadku wskazania odpowiedzi „nie dotyczy” prosimy o podanie wyjaśnień: 

Dział 1. Dostępność architektoniczna Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

1

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

[ X ] TAK [    ] NIE [    ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne: 2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem 

[ X ] TAK [    ] NIE

Więcej

archiwum wiadomości >>